Seminarie om betesdjur och betesmark, vilka faktorer inverkar på lönsamhet, samarbete och förvaltning av öppna kulturlandskap?

Bland annat dessa frågor söker vi svar på genom att arrangera ett seminarium den 19 oktober, vid Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4 Stockholm.

Anmäl dig senast den 11.10: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Seminariet kommer att sändas livestream,klicka här:

https://youtu.be/UCn-GNeqAnI

PROGRAM:

09.30 Anmälan och kaffe

10.00 Välkomstord

10.10 "Sambanden måste tydliggöras", Inger Pehrson,Samordnare, Landsbygdsnätverket

10.30  "Naturbetesmarker i den Åboländska skärgården som komplement till jordbruket"                          Magdalena Ek, Hvits Gård, Nagu.    

10.50 ”Vård av betesmarker på statens mark – erfarenheter från Åbo skärgård",
            Specialplanerare Trygve Löfroth, Forststyrelsen

11.10 "Energiskatter", Lena Hiort af Ornäs Leijon,Sektionschef på Rättsavdelningen                                    och sektionschef Malin Vikström,Punktskatteenheten

11.30-12.30 Lunch

12.30 " Skärgårdsbondens hjärtliga envishet" Skärgårdsbonde,-Karin Utbult Almkvist, , Sverige

12.50   "Betesgående djur- ett verktyg för ett hållbarare Åland", Ordförande Tage Eriksson,

            Ålands Producentförbund

13.10 "Skärgårdens ängs- och betesmarker i det svenska landsbygdsprogrammet", Hanna                           Williamsson, Handläggare på enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i                         Stockholms län                

13.30    Bensträckare

13.40 "Skärgårdsstiftelsens arbete för ett levande odlingslandskap – möjligheter                                        och utmaningar" Karin Strandfager, Naturvårds- och miljöchef,Skärgårdsstiftelsen i                         Stockholms län             

14.00 Kaffe och diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

Välkomna!

 

 

Seminarium om bredband och digitalisering- vid Nylands Förbund torsdagen 16 november.

Tillgång till bredband och de tjänster som kan erbjudas är en nyckelfråga för skärgården och glesbygder. Nordiska skärgårdssamarbetet vill lyfta fram hur bredbandet har utvecklats, vilka tjänster kan man erbjuda i framtiden och hur skall användare av dessa tjänster nås? Målgruppen är sakkunniga, tjänstemän, beslutsfattare och övriga som är intresserade av bredbandets möjligheter. Seminariet är gratis och kommer även att sändas livestream.

Du kan anmäla dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PROGRAM:

09.30 Anmälan och kaffe
10.00 Välkomstord Lars Nyberg, Styrelseordförande(NSS), Stockholms länsstyrelse
10.10 Pamela Westerlund, Vessönet
10.30 Gustaf Forsberg,VD, LPOnet Oy Ab/Telefonandelslaget LPO.
10.50 Marco Forzati, Senior Scientist, RISE Research Institutes of Sweden
11.10 Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator, Stockholms länsstyrelse
11.30  TBC
11.30-12.30 Nylands Förbund bjuder på lunch

12.30 Sune Fogelström, Ordförande, Skärgårdarnas Riksförbund
12.50 Henri Korvela, Skärgårdsakademin, Åland
13.10 Yngve Källberg, Andelslaget Optowest
13.30 -13.45 Paus
13.45 Diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

Material  från seminariet

"Skärgårdens landsbygdspolitik " 17.5, Norrköping

 

I seminariet deltog ett 40 -tal personer. Här kan du ladda ner samtliga presentationer eller se videon från seminariet. Inom kort är även en sammanfattning av seminaret på vår hemsida.

Presentationer:


”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.pdf Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland

Christell Åström.Foto:Carl Hamilton.

 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet. Presenterades av landsbygdsdirektör Christel Benfalk, Länsstyrelsen i Uppsala län pdf Landsbygdskommitte'ens förslag

 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
Ålands Landskapsregering.pdf Landskapet Ålands skärgårdspolitik

Dan Backman.Foto:Carl Hamilton.


 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.pdf Branding och lokalt utvecklingsarbete

Ann-Sofie Backgren. Foto:Carl Hamilton.

"Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,pdf En politik för levande skärgårdar

Bengt Almkvist.Foto:Carl Hamilton.

 

Här kan du se videon från seminariet:

Landsbygdens skärgårdspolitik

Om du vill leta fram en föreläsare i videon,använd följande tidschema:

1. NSS styrelseordförande Lars Nyberg

2. Christell Åström, 06.00- 

3. Christel Benfalk,(ersatt Annika Andersson Ribbing) 0.41-

4. Dan Backman 1.00-

5. Ann-Sofi Backgren 1.20-

6. Bengt Almkvist 1.42-

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till

seminarium den 17 maj 2017 i Louis de Geers

kongress i Norrköping.

Aktuellt seminarium, för allmänheten, politiker, tjänstemän och sakkunniga:
 
Glesbygder och speciellt skärgårdsområden har en mängd utmaningar att uppmärksamma och att åtgärda, kommunikationer, demografi och hållbara näringar för att nämna några.
Skärgårdsområden har även ett flertal möjligheter, ett bra utgångsläge för skräddarsydda lösningar inom bl.a. miljöfrågor, turism och primärproduktion.
Skärgårdarna i Finland, Sverige och Åland är inte bara ur ett geografiskt perspektiv en sammanhängande helhet utan har likadana förutsättningar att utvecklas.
 
Nordiska skärgårdssamarbetet vill undersöka och visa på möjligheterna inom landsbygdspolitiken och genom detta seminarium ge en inblick i aktuella landsbygdsstrategier och frågor.

PROGRAM:

13.00 Välkomstord av Lars Nyberg, styrelseordförande, Nordiska
         Skärgårdssamarbetet.
13.10 ”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
           tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.

13.30 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
           Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet.
13.50   Diskussion
14.00-14.30  Paus
14.30 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
            Ålands Landskapsregering.
14.50 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
            Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.
15.10 "Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,
15.30 Frågor och diskussion
16.00 Seminariets avslutning

Välkomna!
Seminariet arrangeras i samarbetet med  

  Presentation av föreläsare:

 Christell Åström arbetar som konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. Hon är generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet som tillsatts av regeringen för perioden 1.5.2016-31.12.2020. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för landsbygdspolitiken. Åström har tidigare arbetat med landsbygdsutvecklingsfrågor på både regionalt och lokalt plan.

Annika Andersson Ribbing, politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med ansvar för bl a landsbygdsfrågor. Hon är 45 år och bor i skärgårdskommunen Värmdö där hon tidigare varit heltidsengagerad politiker i femton år.

Dan Backman arbetar som näringslivsutvecklare vid Ålands Landskapsregering. Bland annat har han varit sekreterare i Ålands skärgårdsnämnd i fem år, arbetar med implementeringen av Turismstrategin för Åland 2012–2022, är projektledare för landskapsregeringens resa med skolfartyget Michael Sars till Almedalen för femte året i rad, sitter med i Regelrådet, startade innovationstävlingen Skraknästet, mm. Har ett långt förflutet inom turistbranschen, projekt och marknadsföringsfrågor.

Ann-Sofi Backgren arbetar som specialsakkunnig inom landsbygdsutveckling och projekt för Svenska Folkskolans vänner. http://www.sfv.fi/sv/sfv/

Bengt Almkvist har ett långt förflutet som aktör för skärgårdar och dess intressen. På 1980-talet var han aktiv i bildandet av Skärgårdarnas Riksförbund och var under många år dess ordförande. År 2001 medverkade han även till bildandet av European small Islands Federation, ESIN. Även här ordförande till 2016".

  Länk till Louis De Geer

 

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenheter och driva skärgårds¬frågor av gemensamt intresse. Samarbetsparter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.

Seminariet inspirerade deltagare som representerade olika myndigheter, pedagoger och sakkunniga. 

Innehållet kommer att sammanställas i en rapport som strax går att ladda ner från vår hemsida. Avsikten är även att delge kunskap och erfarnheter om småskolornas betydelse och framgång för beslutsfattare, tjänstemän och politiker. 

Fler undersökningar visar att mindre skolor i själva verket visar ett bättre inlärningsresultat och elevprestationer (prof. em. Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning). Även mindre skolors sociala hållbarhet är en viktigt aspekt. 

Många skolor i glesbygden är under fallrepet även om skolornas betydelse är central då det gäller att upprätthålla en balanserad demografi, service på orten och antalet skattebetalare i bygden.

En kort sammanfattning av seminariet:pdf Sammanfattning 29.11.16

Här kan du ladda ner presentationer:

Gun Oker-Blom, Direktör, Finlands Utbildningsstyrelse:pdf Utbildningssystemet Finland

Andreas Wiklund, Överinspektör, Ålands landskapsregering:pdf Ålands utbildningssystem

Kaj Törnroos, bildningschef, Kumlinge kommun:pdf De åländska skärgårdsskolorna

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare:pdf Att förstå det stora i det lilla

Karl Jan Solstad, Prof.Emeritus, Nordlandsforskning:pdf Små skolors betydelse i glesbygden

Brita Willström, rekor, Utö skola, Finland:pdf Skolverksamheten ute i havsbandet

Lena Möllersten, rekto, Värmdö kommun:pdf Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö

Krister Henriksson, Grännäs skola:pdf Skärgårdsskolan som försvann

Lyssna på  förmiddagens presentationer via länken:

Framtidens skärgårdsskolor 29.11 stream

Välj föreläsare enligt inspelningens tid:

Lars Nyberg : 00.52-6.06

Gun Oker-Blom: 7.00-24.00

Andreas Wiklund: 00.24- 00.43

Kaj Törnroos: 00.42-1.00

Gunilla Karlberg-Granlund: 1.25- .43

Karl Jan Solstad: 1.44- 2.05

Frågor och diskussion: 2.05- 2.36

Lyssna på eftermiddagens presentationer via länken:

Framtiden skärgårdsskolor 29.11 em

Brita Willström: 7.58- 28.00

Lena Möllersten: 28.40- 52.00

Frågor: 52.00 55.55

Peter Nord: 0.56- 1.18

Niklas Läckström: 1.19- 1.38

Krister Henriksson: 1.38- 1.52

Frågor och diskussion: 1.52-

 

Saaristoseminaari 02

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

Saaristoseminaari 07

Gunilla Karlberg-Granlund. Foto Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 12 Kopia 1024x682

Andreas Wiklund och Lena Möllersten. Foto: Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 19

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

LM Kopia 1024x576

Lena Möllersten lever som hon lär, här direktkontakt med elever i Värmdö. Foto:A.Sarlin, 2016.

 

BW Kopia 1024x511

Brita Willström har undervisat över 40 år i skolan på Utö, Finland. Foto:A.Sarlin,2016.

Nordiska skärgårdssamarbetet inviterade två föreläsare från Sverige till Närmatseminariet 12.10

Läs mer om evenmanget här under rubriken "Aktuellt". 

På Novias hemsidor finns samtliga presentationer: Närmat seminariet- lista över alla presentationer

Britt-Marie Stegs (VD Hälsingestintan):Back to basic - det mobila slakteriet en innovation för framtiden

Hälsingestintan grundades 1999 av Britt-Marie Stegs som en reaktion på dålig segmentering av svenskt nötkött. Som konsument var det nästan omöjligt att få veta vart ditt kött kom ifrån och vilken kvalitet du kunde förvänta dig. Hälsingestintan har ändrat på detta. Med fokus på konsumenternas efterfrågan och god djuromsorg tillsammans med full transparens i hela produktionskedjan har vi utvecklat konceptet #etisktkött. 2014 lanserade Hälsingestintan Europas första mobila slakteri för fullvuxna nötkreatur. En stressfri slakt, helt utan slakttransporter ökar djurvälfärden dramatiskt.

2015 implementerades den digitala spårbarheten som ger konsumenterna möjlighet att spåra varje enskild köttdetalj ända ner till gården där det producerats samt ger möjligheten till ett digitalt besök på hos den aktuella bonden.

Vårt arbete med att producera högkvalitativt, säkert och hållbart nötkött är en ständigt pågående resa som i vår mening bara har börjat.

Hälsingestintan #etisktkött är idag marknadsledande på svenskt premiumkött.

Britt-Marie Stegs presentation:pdf Närmatseminariet/presentationer

Ett kunskapsunderlag som redogör för de natur- och kulturgeografiska förutsättningarna för vad man odlat och hur råvarorna har beretts och tillagats.

Maria Malmlöf, Stockholms länsstyrelse: pdf Närmat /presentation MM

Framtidens skärgårdskolor

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till seminarium den 29 november 2016 i Helsingfors.

Eftersom seminariet i Stockholm i februari väckte ett så stort intresse arrangeras ett motsvarande i Finland med mer fokus på Finska och Åländska förhållanden. Anmälningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den15.11.Utrymmet är begränsat till 50 personer.

Det uppdaterade programmet:pdf Framtidens skärgårdsskolor/ uppdaterad 27.10.

Bra skolundervisning, lokal service och bostäder i rimliga kostnadslägen är nödvändiga förutsättningar för en levande skärgård. Men de är också stora utmaningar. Nordiska skärgårdssamarbetet avser att ta sig an dessa utmaningar i en serie seminarier.

Tillgång till bra skolundervisning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo och arbeta i skärgården, i sin tur nödvändigt för företagande, service och att vård av kulturlandskapet så det inte växer igen. Vår ambition i detta seminarium är att belysa skolfrågan brett: pedagogiska metoder och tekniska hjälpmedel, kompetenskrav och rekrytering av lärare, ekonomiskt bärkraftiga lösningar genom samverkan, men också barnens behov av kompisar och meningsfull fritid.

Seminariet riktar sig främst till lärare, skolförvaltningar och politiker och kommer att innehålla både föreläsningar och workshops för att utbyta erfarenheter och idéer.

Seminaret streamas direkt, förmiddagsprogrammet ser du via länken:lLive stream Framtidens skärgårdsskolor /Förmiddag

Eftermiddag (kl.12.45- 15.00):Live stream Framtidens skärgårdsskolor eftermiddag

Foto: Anna Fröberg.

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenhet och driva skärgårdsfrågorfrågor av gemensamt intresse. Samarbetets parter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och NMT-centralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.