Bra skolundervisning, lokal service och bostäder i rimliga kostnadslägen är nödvändiga förutsättningar för en levande skärgård. Men de är också stora utmaningar. Nordiska skärgårdssamarbetet avser att ta sig an dessa utmaningar i en serie seminarier och börjar med skolan.

Tillgång till bra skolundervisning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo och arbeta i skärgården, i sin tur nödvändigt för företagande, service och att vård av kulturlandskapet så det inte växer igen. Vår ambition i detta seminarium är att belysa skolfrågan brett: pedagogiska metoder och tekniska hjälpmedel, kompetenskrav och rekrytering av lärare, ekonomiskt bärkraftiga lösningar genom samverkan, men också barnens behov av kompisar och meningsfull fritid.

 

Framtidens skärgårdskolor 29.11.2016 Resultat

Seminariet inspirerade deltagare som representerade olika myndigheter, pedagoger och sakkunniga.

Avsikten är att delge kunskap och erfarnheter om småskolornas betydelse och framgång för beslutsfattare, tjänstemän och politiker.

Fler undersökningar visar att mindre skolor i själva verket visar ett bättre inlärningsresultat och elevprestationer (prof. em. Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning). Även mindre skolors sociala hållbarhet är en viktigt aspekt.

Många skolor i glesbygden är under fallrepet även om skolornas betydelse är central då det gäller att upprätthålla en balanserad demografi, service på orten och antalet skattebetalare i bygden.

En kort sammanfattning av seminariet:pdf Sammanfattning 29.11.16

Här kan du ladda ner presentationer:

Gun Oker-Blom, Direktör, Finlands Utbildningsstyrelse:pdf Utbildningssystemet Finland

Andreas Wiklund, Överinspektör, Ålands landskapsregering:pdf Ålands utbildningssystem

Kaj Törnroos, bildningschef, Kumlinge kommun:pdf De åländska skärgårdsskolorna

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare:pdf Att förstå det stora i det lilla

Karl Jan Solstad, Prof.Emeritus, Nordlandsforskning:pdf Små skolors betydelse i glesbygden

Brita Willström, rekor, Utö skola, Finland:pdf Skolverksamheten ute i havsbandet

Lena Möllersten, rekto, Värmdö kommun:pdf Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö

Krister Henriksson, Grännäs skola:pdf Skärgårdsskolan som försvann

Lyssna på förmiddagens presentationer via länken:

Framtidens skärgårdsskolor 29.11 stream

Välj föreläsare enligt inspelningens tid:

Lars Nyberg : 00.52-6.06

Gun Oker-Blom: 7.00-24.00

Andreas Wiklund: 00.24- 00.43

Kaj Törnroos: 00.42-1.00

Gunilla Karlberg-Granlund: 1.25- .43

Karl Jan Solstad: 1.44- 2.05

Frågor och diskussion: 2.05- 2.36

Lyssna på eftermiddagens presentationer via länken:

Framtiden skärgårdsskolor 29.11 em

Brita Willström: 7.58- 28.00

Lena Möllersten: 28.40- 52.00

Frågor: 52.00 55.55

Peter Nord: 0.56- 1.18

Niklas Läckström: 1.19- 1.38

Krister Henriksson: 1.38- 1.52

Frågor och diskussion: 1.52-