Resultat från seminariet om betesdjur och betesmark, vilka faktorer inverkar på lönsamhet, samarbete och förvaltning av öppna kulturlandskap?

19 oktober, Finlandshuset, Stockholm

I seminariet deltog över 30 personer och med en bred presentation från olika intressegrupper. Dessutom har 60 personer inloggat live stream under dagen. Flera konkreta frågor diskuterades livligt och snart presenteras de tema och de åtgärder som man önskar en förändring eller utvecklingsförslag. Du kan ladda ner samtliga presentationer och se videon från seminariet:

Betesmarker i skärgården inspelad

Lista över resultat och åtgärdsförslag:pdf Resultat 191017

Uppgörandet av eld på annans mark väckte debatt. Markägare i Sverige är bekymmrade över utvecklingen.De upplever obehagliga situationer då man uppmanar besökare att inte elda på berghällar eller överhuvudtaget p.g.a fara för mark- och skogsbrand.Möjligheter till ersättning vid brand är obefintlig.

I Finland ingår inte uppgörandet av eld på annans mark i allemansrätten utan det kräver alltid ett tillstånd av markägaren.Detta preciseras i räddningslagen §6:Räddningslagen

Forststyrelsen som förvaltar Finlands nationalparker har följande anvisning:Att göra upp eld

Naturvårdsverket i Sverige ger allmänna råd gällande öppen eld:Elda i naturen

Tidtabell för presentationer i videon:

Välkomstord Lars Nyberg 12.19-19.00

Inger Pehrson 19.20-38.00

Magdalena Ek 41.00-1.03

Trygve Löfroth 1.06-1.34

Rättsavdelningen/ Punktskatteenheten 1.35-2.00

Anna-Karin Utbult-Almkvist 2.54-3.19

Tage Eriksson (Annastina Sarlin) 3.21-3.27

Hanna Williamsson 3.29-3.56

Karin Strandfager 3.57-4.24

Diskussion och sammanfattning 4.24-4.54

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, moderator.

PROGRAM:

09.30 Anmälan och kaffe

10.00 Välkomstord, Lars Nyberg, NSS styrelseordförande, Stockholms länsstyrelse pdf lars nyberg 19.10.17

10.10 "Sambanden måste tydliggöras", Inger Pehrson,Samordnare, Landsbygdsnätverketpdf Inger Pehrson 19.10.17

10.30 "Naturbetesmarker i den Åboländska skärgården som komplement till jordbruket" Magdalena Ek, Hvits Gård, Nagu. pdf M.Ek 191017

10.50 ”Vård av betesmarker på statens mark – erfarenheter från Åbo skärgård",
Specialplanerare Trygve Löfroth, Forststyrelsen pdf T.Löfroth 19.10.17

11.10 "Energiskatter", Lena Hiort af Ornäs Leijon,Sektionschef på Rättsavdelningen och sektionschef Malin Vikström,Punktskatteenheten pdf Skatteverket 191017

11.30-12.30 Lunch

12.30 " Skärgårdsbondens hjärtliga envishet" Skärgårdsbonde,-Karin Utbult Almkvist,Sverige pdf Anna-Karin Utbult-Almkvist 19.10.17

12.50 "Betesgående djur- ett verktyg för ett hållbarare Åland", Ordförande Tage Eriksson,Ålands Producentförbund pdf Tage Eriksson 191017

13.10 "Skärgårdens ängs- och betesmarker i det svenska landsbygdsprogrammet", Hanna Williamsson, Handläggare på enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Stockholms län pdf H.Williamsson 191017

13.30 Bensträckare

13.40 "Skärgårdsstiftelsens arbete för ett levande odlingslandskap – möjligheter och utmaningar" Karin Strandfager, Naturvårds- och miljöchef,Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län pdf Karin Strandfager 19.10.17

14.00 Kaffe och diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

 

”Betesmarker i skärgården”
Vilka faktorer inverkar på lönsamhet, samarbete och förvaltning av öppna kulturlandskap? Bland annat detta söker vi svar på under seminariet.
Tid: 19 oktober kl-9.30- 15.00
Plats: Finlandshuset konferens, Runebergssalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Seminariet är gratis och kommer även att sändas livestream.