semi 14.3 640x337

Nordiska skärgårdssamarbetet arrangerade ett seminarium kring avfall och cirkulär ekonomi.

Tid: 14 Mars kl.9.00-16.00

Plats:Forum Marinum,Slottsgatan 72 Åbo

Återanvändningen och tillvaratagandet av näringsämnen och energi är en målsättning för hållbar utveckling. Fortfarande har speciellt glesbygds- och skärgårdarna långa transporter, ojämnt flöde av volymer och andra kostsamma utmaningar att lösa.

Seminariets syfte var att presentera vad cirkulär ekonomi kan innebära i praktiken genom modeller och lösningar. Samtliga presentaterioner kan du ladda ner (se nedan, föreläsare och program).

Videon från seminariet:Avfall och cirkulär ekonomi  Här är tidtabellen för enskilda talare:

Inledningsord, Lars Nyberg, ordförande (NSS):4.23.4.13

Camilla Gunell:13.53-39.46

Reeni Kennedy-Boyle: 13.53-39.46

Paus:1.32-1.46

Åsa Hedman:1.46-2.15

Frågor och diskussion:2-15-2.28

Pentti Seura:3.32-4.03

Lennart Andersson:4.03-4.35

Riikka Leskinen:4.55-5.30

Patricia Wiklund:5.33-6.01

Cati Huhta:6.01-6.24

Frågor och diskussion: 6.24-

 

PROGRAM OCH PRESENTATIONER (PDF):

MILJÖNSAMHET - När avfall blir affärsnytta.  Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregerinpdf Avfall och cirkulär ekonomi CG

Towards Zero Carbon Bute.  Reeni Kennedy-Boyle, General manager, Fyne Futures Ltd, Isle of Bute, Scotlandpdf Avfall och cirkulär ekonomi RKB  

reeni 640x360

Möjligheten att sortera avfall på din hemgård sänker märkbart andelen blandavfall.
-preliminära resultat från flerfacksförsöket i Borgå/Sibbo samt idéer på lösningar speciellt för glesbygden.  FD.VD.Åsa Hedman, Susteconpdf Avfall och cirkulär ekonomi ÅH

åsa Hedman 640x360

Fiskerinäringens möjligheter för återvinning i Åbo skärgård.Jordbruksexpert Pentti Seuri, Qvidja Gård pdf Avfall och cirkulär ekonomi PS

ps 640x360

”Skiter du i skärgården”? Lennart Andersson, Miljö-och energigruppen, Skärgårdarnas Riksförbund pdf Avfall och cirkulär ekonomi LA

Lennart 360x640

Circular economy in the regional level: What, why and what it can mean in the archipelago”. Riikka Leskinen” Valonia, Circwastepdf Avfall och cirkulär ekonomi RL

Här kommer de cirkulära affärsmodellerna. Är du redo? Patricia Wiklund, Managing director, Invenire market intelligencepdf Avfall och cirkulär ekonomi PW


Framtidens utmaningar och möjligheter inom slambrunnars- och slutna tankars avfallshantering i Sydvästra Finland. Cati Huhta, Invånarservicechef, Sydvästra Finlands Avfallsservice pdf Avfall och cirkulär ekonomi CH

                                                         VÄLKOMNA!