NSS arrangerade ett seminarium om bredband och digitalisering- vid Nylands Förbund torsdagen 16 november.


Tillgång till bredband och de tjänster som kan erbjudas är en nyckelfråga för skärgården och glesbygder. Nordiska skärgårdssamarbetet vill lyfta fram hur bredbandet har utvecklats, vilka tjänster kan man erbjuda i framtiden och hur skall användare av dessa tjänster nås? Målgruppen var sakkunniga, tjänstemän, beslutsfattare och övriga som är intresserade av bredbandets möjligheter. Snart kan man se videon från seminariet här:

Ladda ner samtliga presentationer och se video här:

 Välkomstord Lars Nyberg, Styrelseordförande (NSS), Stockholms länsstyrelse.ppt Lars Nyberg 16.11.17 Lars Nyberg /Sthlm länsstyrelse slutord video

Lars Nyberg, styrelseordförande. Foto:Anni Levonen.

"Vessönet 6 år – snabba nätförbindelser i skärgården" Konsten att förverkliga ett fibernätsprojekt utan sakkunskap, men med laganda och god vilja. Pamela Westerlund,Vessönet ANL OSK:s sekreterare.pdf Pamela Westerlund 16.11.17  Pamela Westerlund/Vessönet video presentation


 "LPOnet- ett lokalt fiberandelslag sedan 1931", Gustaf Forsberg,VD, LPOnet Oy Ab
/Telefonandelslaget LPO.pdf Gustaf Forsberg 16.11.17  Gustaf Forsberg/LPOnet video presentation

Gustaf Forsberg, LPOnet. Foto.A. Sarlin.


 "Socioekonomiska nyttor med snabbt bredband i kommuner", Marco Forzati, Senior Scientist, RISE, Research Institutes of Sweden.pdf Marco Forzati  Marco Forzati/RISE video presentation


 "Offentlig samordning och stödet till bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård".Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator, Stockholms länsstyrelse.pdf Claes Palmgren 16.11.17 
Claes Palmgren/Sthlm länsstyrelse video presentation

Claes Palmgren, Stockholms länsstyrelsen.Foto:A.Sarlin.

"Det lokala engagemanget som avgjorde bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård" Sune Fogelström, Ordförande, Skärgårdarnas Riksförbund. pdf Sune Fogelström 16.11.17 Sune Fogelström/Skärgårdarnas Riksförbund video presentation


 "När bredbandet kom till byn – Utveckling och användning av bredband i den åländska skärgården nu och i framtiden",Henri Korvela, Skärgårdsakademin, Åland.pdf Henri Korvela 16.11.17 Henri Korvela/Skärgårdsakademin video presentation


 "Digitala offentliga tjänster ? Några exempel från Åland" Magnus Sandberg, direktör, Ålands kommunförbund.pdf Magnus Sandberg 16.11.17  Magnus Sandberg/Ålands kommunförbund video presentation 

 "Andelslag som teleföretag",Yngve Källberg, Andelslaget Optowest.pdf Yngve Källberg16.11.17
Yngve Källström/Optowest
Information om bredbandet i Finland:Bredbandet i Finland

Information om bredband i Sverige:Bredband i Sverige

Artiklar och publikationer:

Bredband i Stocksholms skärgård

pdf Investeringsguide för höghastighets bredband

 

 Foto:Anni Leivonen.