Bristen på bostäder och speciellt hyresbostäder inverkar på inflyttningsrörelser och möjligheterna för unga att etablera sig i skärgårdsområden. NSS initierar en undersökning av möjligheter att skapa utbud av bostäder i rimliga kostnadslägen för unga generationer och anställda i skärgårdsföretagen, vid sidan av marknaden för fritidshus i högre kostnadslägen. Norrby i Iniö har valts till pilotområde. Aaltouniversitetet utför uppdraget genom en grupp studenter (ca 20 personer) som skall bekanta sig med området (6–7.2) och skapa modell lösningar. Kontakter har även tagit med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Linköpings Universitet att ingå i projektet.
En andra del av projektet är en jämförelse mellan länderna vad avser regelverk som berör byggande i skärgården.
Resultatet presenteras i början av sommaren.

Projektet startade upp den 24.1 med en workshop vid Aalto universitetet tillsammans med de 20 studerande som skall genomföra arbetet, ortsbor från Iniö och representant för Pargas stad och Nordiska skärgårdssamarbetet. Den 6-7.2 besöker gruppen Iniö.

Inslag från Finlands TV-Nytt, se från 20 min:TV nytt

 

                                     

 

Iniöbor, Janne Gröning och Rolf Schwartz.Foto:A.Sarlin