BRISTEN PÅ BOSTÄDER I SKÄRGÅRDEN 

Nordiska skärgårdssamarbetet ser bristen av hyresbostäder i skärgården som begränsande faktor för inflyttning och som ett hinder för framförallt unga personer att hitta ett boende. Genom ett projekt skall man finna lösningar för bostäder som är anpassade för skärgårdsförhållanden och som representerar ekologiska och ekonomiska alternativ. Önskvärt är även att kombinera innovativa lösningar inom energi, uppvärmning och annan teknik. 


Lokala, regionala och nationella differenser inom markanvändnings och byggnadslagen och byggnadsbestämmelser är av intresse. Genom att hitta lösningar och goda, hållbara exempel hur fastigheter kan nyttjas för året om bruk eller överlag befrämja en högra användningsgrad av fastigheter samt stimulera nybyggen är en ödesfråga för skärgårdsbosättningen.

Samarbetspartners är Aalto Universitetet  och Kungliga Tekniska Högskolan 

Om vårt kommande projekt omnämndes i en artikel den 1.11 i Turun Sanomat:Turun Sanomat