BRISTEN PÅ BOSTÄDER I SKÄRGÅRDEN 

Nordiska skärgårdssamarbetet ser bristen av hyresbostäder i skärgården som begränsande faktor för inflyttning och som ett hinder för framförallt unga personer att hitta ett boende. Genom ett projekt skall man finna lösningar för bostäder som är anpassade för skärgårdsförhållanden och som representerar ekologiska och ekonomiska alternativ. Önskvärt är även att kombinera innovativa lösningar inom energi, uppvärmning och annan teknik. 


Lokala, regionala och nationella differenser inom markanvändnings och byggnadslagen och byggnadsbestämmelser är av intresse. Genom att hitta lösningar och goda, hållbara exempel hur fastigheter kan nyttjas för året om bruk eller överlag befrämja en högra användningsgrad av fastigheter samt stimulera nybyggen är en ödesfråga för skärgårdsbosättningen.

Samarbetspartners är Aalto Universitetet  och Kungliga Tekniska Högskolan 

Om vårt kommande projekt omnämndes i en artikel den 1.11 i Turun Sanomat:Turun Sanomat

Allt färre kvinnor bor i skärgården. Varför är det så? Vad får en del av dem att flytta bort och andra att flytta in? Tydliga svar på dessa frågor gör det möjligt för skärgårdssamhällena att rikta sina insatser, sina åtgärder och sin marknadsföring på ett sätt som ger resultat.

Nordiska skärgårdssamarbetet startade upp projektet "Morgondagens skärgårdskvinnor " i slutet av år 2016. Projektet genomförs i samarbete med Finlands Migrationsinstitut, Stockholms läns landsting och Yrkeshögskolan NOVIA.


Socionomstudenter har deltagit i utformandet av intervjufrågor och enkätmaterialet med handledning av expertis från NOVIA och Åbo Akademi. Intervjuer av enskilda och fokusgrupper samt enkäter har bidragit med en mängd intressant information som presenteras genom studenternas slutarbeten i maj 2017.
Enkäten skall ännu förbättras och sändas ut till en större målgrupp, i Stockholms, Åbolands och Ålands skärgård.


NSS skall  tillsammans med NOVIA, Finlands Migrationsinstitut och Stockholms läns landsting fortsätta med projektet under år 2017.
Då fortsätter en djupare analys av intervjumaterialet på forskarnivå och mer material hämtas in genom  en enkät, som skickas ut till ett större antal respondenter. NSS kommer att arrangera flera mindre workshops på lokal nivå. Dels för att få mer information från invånare och dels för att dela ut resultat som redan finns tillhanda.
Slutprodukten  kommer bland annat att bli en verktygslåda för kommuner, som består av ett sammanfattat material om de faktorer som påverkar val av boningsort och migration.

 De preliminära resultaten av enkäten kan du ladda ner här:pdf MIgrationsresultat

Under hösten är den slutliga rapporten sammanställd och presenteras i samtliga regioner.

Skärgårdskvinnoseminariet, Svartsö 2015. Foto:A.Sarlin

 

                            

 

Under 2014-2015 drev Nordiska skärgårdssamarbetet ett demografiprojekt EGNA PENGAR, som finansierades av Nordiska ministerrådets demografiprogram. Rapporten Just här är det möjligt innehåller unga vuxnas berättelser om hur de hittat sina vägar att försörja sig i skärgård och på landsbygd. Olika "möjliggörare" inom kommun och organisationer beskriver sina arbetssätt och ger tips på hur man kan stärka ungas delaktighet i en region. Vill du ha ett eget exemplar? Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Rapporten finns annars som pdf under Aktuellt.

En Nordisk konferens arrangerades 26 januari kring "Just här är det möjligt", om ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården.Konferensen genomfördes utifrån följande ord: ENGAGEMANG, UPPMUNTRAN, KONTAKTER, MÖTESPLATSER, TRIVSEL, ATTRAKTIVITET,ATT HANDLA UTANFÖR BOXEN, ATT GÖRA PROBLEM TILL MÖJLIGHETER, ATT VÅGA.

Lyssna på de unga människors berättelser och de övriga deltagare i konferensen: 

" id="__mce_tmp">Just här är det möjligt