Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse består av högst 12 ledamöter: högst fyra ledamöter från vartdera land i samarbetet. Nordiska skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning.

Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

 Ordinarie medlemmar:                                                                   Ersättare:

Stockholmsregionen

Länsstyrelsen i Stockholms län      

Avdelningschef Ulrika Geber                                                    NN

 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län            

VD,Anna Waxin                                                                        Kommunikationschef Ulrika Palmblad

 Stockholms läns landsting  

 Regionplanerare Christina Larsson                                        NN

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län                   

Avdelningschef Christel Benfalk                                         Petter Lundin

Region Sörmland

Anna Knutsson                                                                           NN

Östergötland

Region Östergötland

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton                                            Strateg Anna Jacobson

Åland

Skärgårdskommunen Kökar                                                           Skärgårdskommunen Kumlinge

Christian Pleijel(ordförande)                                                           Gun-Mari Lindholm

Kristian Packale'n                                                                           Susanne Olofsson

Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund

Skärgårdsombudsman Sami Heinonen,viceordförande                Sonja Palhus

Egentliga Finlands Närings,-trafik- och miljöcentral   

Fiskerichef Kari Ranta-Aho                                                          Utvecklingschef Seppo Jaakonmäki                                                                                                                                            

Nyland

Nylands förbund                

Utvecklingschef Per-Stefan Nyholm                                               Direktör Juha Eskelinen

Nylands Närings, -trafik och miljöcentral

Gruppchef Maria Konsin-Palva                                                       Biolog Mikaela Ahlman

 Kymmenedalen

 Kymmenedalens Förbund

Chef för internationella ärenden Toni Vanhala                                      Mia Hämäläinen

 

 

 Avgående ordförande Lars Nyberg och NSS nya ordförande Christian Pleijel.

Foto:A.Sarlin 2018.

 

 

Från vänster: Maria Konsin-Palva, Carl Hamilton, Per-Stefan Nyholm,Christel Benfalk, Christian Pleijel, Lars Nyberg (ordf), Annastina Sarlin, Matts Lindman, Sami Heinonen, Kari-Ranta-Aho ( Anna Waxin saknas). Styrelsemöte 12 maj 2016, Stockholm.

 

Från vänster: Lars Nyberg, Carl Hamilton, Per-Stefan Nyholm,Petter Lundin, Maria Konsin-Palva,Kennet Lundström,Kari Ranta-Aho och Sami Heinonen. Bilden är från styrelsemötet 1.12.2015 i Åbo.

 

Från styrelsemötet på Kobba klintar 11.6.2015

Styrelsemöte på Kobba klintar 11.6.2015

Från vänster: Maria Konsin-Palva, Ester Miiros, Annastina Sarlin, Lena Nyberg, Kennet Lundström,Sami Heinonen, Matts Lindman

Nedre raden från vänster: Per-Stefan Nyholm,Lars Nyberg, Magnus Sandberg.