Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse består av högst 12 ledamöter: högst fyra ledamöter från vartdera land i samarbetet. Nordiska skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning.

Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

 Ordinarie medlemmar:                                                                   Ersättare:

Stockholmsregionen

Länsstyrelsen i Stockholms län      

Enhetschef Anna Hedberg                                            Avdelsningschef Ulrika Geber

 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län            

VD,Anna Waxin                                                             Kommunikationschef Ulrika Palmblad

 Stockholms läns landsting  

 Regionplanerare Christina Larsson                               Rebecca Berlin

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län                   

Enhetschef Kristina Jansson                                          NN                                          

Region Sörmland

Biträdande regiondirektör Catharina Frändberg              NN

Östergötland

Region Östergötland

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton                                   Strateg Anna Jacobson

Åland

Skärgårdskommunen Kökar                                               Skärgårdskommunen Kumlinge

Christian Pleijel(ordförande)                                               Gun-Mari Lindholm

Kristian Packale'n                                                                Susanne Olofsson

Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund

Skärgårdsombudsman Sami Heinonen,viceordförande                Sonja Palhus

Egentliga Finlands Närings,-trafik- och miljöcentral   

Fiskerichef Kari Ranta-Aho                                                          Utvecklingschef Seppo Jaakonmäki                                                                                                                                            

Nyland

Nylands förbund                

Utvecklingschef Per-Stefan Nyholm                                               Direktör Juha Eskelinen

Nylands Närings, -trafik och miljöcentral

Gruppchef Maria Konsin-Palva                                                       Biolog Mikaela Ahlman

 Kymmenedalen

 Kymmenedalens Förbund

Chef för internationella ärenden Petri Tolmunen                                 Mia Hämäläinen

 

 

 Avgående ordförande Lars Nyberg och NSS nya ordförande Christian Pleijel.

Foto:A.Sarlin 2018.

 

 

Från vänster: Maria Konsin-Palva, Carl Hamilton, Per-Stefan Nyholm,Christel Benfalk, Christian Pleijel, Lars Nyberg (ordf), Annastina Sarlin, Matts Lindman, Sami Heinonen, Kari-Ranta-Aho ( Anna Waxin saknas). Styrelsemöte 12 maj 2016, Stockholm.