Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse består av högst 12 ledamöter: högst fyra ledamöter från vartdera land i samarbetet. Nordiska skärgårdssamarbetets råd fastställer styrelsens sammansättning.

Ledamöter utses för två år i taget och med personlig suppleant.

 Ordinarie medlemmar:                                                                   Ersättare:

Stockholmsregionen

Länsstyrelsen i Stockholms län      

Enhetschef Anna Hedberg                                            Avdelsningschef Ulrika Geber

 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län            

PR och besöksnäringschef Ulrika Palmblad                  VD Anna Waxin

 Region Stockholm

Tove Ellingsen (vice ordförande)                              Rebecka Frej

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län                   

Enhetschef Kristina Jansson                                          Maria Axelsson                                         

Region Sörmland

Biträdande regiondirektör Catharina Frändberg              NN

Östergötland

Region Östergötland

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton                                   Strateg Anna Jacobson

Åland

Skärgårdskommunen Kökar                                               Skärgårdskommunen Kumlinge

Christian Pleijel(ordförande)                                               Gun-Mari Lindholm

Kristian Packale'n                                                                Susanne Olofsson

Egentliga Finland

Egentliga Finlands förbund

Skärgårdsombudsman Sami Heinonen,viceordförande                Sonja Palhus

Egentliga Finlands Närings,-trafik- och miljöcentral   

Fiskerichef Kari Ranta-Aho                                                          Utvecklingschef Seppo Jaakonmäki                                                                                                                                            

Nyland

Nylands förbund                

Specialsakkunnig Janne Tamminen                                             Direktör Juha Eskelinen

Nylands Närings, -trafik och miljöcentral

Gruppchef Maria Konsin-Palva                                                       Biolog Mikaela Ahlman

 Kymmenedalen

 Kymmenedalens Förbund

Chef för internationella ärenden Petri Tolmunen                                 Mia Hämäläinen

 

 

 Avgående ordförande Lars Nyberg och NSS nya ordförande Christian Pleijel.

Foto:A.Sarlin 2018.

 

 

Från vänster: Maria Konsin-Palva, Carl Hamilton, Per-Stefan Nyholm,Christel Benfalk, Christian Pleijel, Lars Nyberg (ordf), Annastina Sarlin, Matts Lindman, Sami Heinonen, Kari-Ranta-Aho ( Anna Waxin saknas). Styrelsemöte 12 maj 2016, Stockholm.