Nordiska skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Rådet. Samarbetsrådet består av totalt högst 21 ledamöter, varav högst sju från var och en av de tre delregionerna.

Rådets mandatperiod följer mandatperioderna för de organ som utser representanter.

Rådet skall hålla minst ett ordinarie sammanträde per år.

 

Ålands representation utses enligt följande:

Åland 4 ledamöter
   
   

Finlands representation utses enligt följande:

Egentliga Finlands förbund 4 ledamöter
Nylands förbund 1 ledamot
NTM-centralen i Egentliga Finland 1 ledamot

Nylands NTM-central

 

1 ledamot

 

Kymmenedalens Förbund 1 ledamot

Sveriges representation utses enligt följande:

Region Stockholm 3 ledamöter
Länsstyrelsen i Stockholms län 2 ledamöter
Regionförbundet Sörmland 1 ledamot
Länsstyrelsen i Uppsala län 1 ledamot
Region Östergötland 1 ledamot