Skärgårdssamarbetets verksamhetsområde utökades våren 2017 med Regionförbundet Sörmland och Ålands landskapsregering.

MEDLEMSORGANISATIONER:
Stockholms län

Stockholms läns landsting

Uppsala län

Regionförbundet Sörmland

Region Östergötland

Åland - Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

Ålands Landskapsregering

Egentliga Finland

Egentliga Finlands NTM-central

Nyland

Nylands NTM-central

NORDREGIOS KARTA ÖVER SKÄRGÅRDSSAMARBETET

KARTA ÖVER SAMTLIGA GRÄNSKOMMITTEE'R

pdf Karta över gränskommitte'er