Skärgårdssamarbetets verksamhetsområde utökades våren 2018 med Kymmenedalen i östra finska viken

 

MEDLEMSORGANISATIONER:
Stockholms län

Stockholms läns landsting

Uppsala län

Regionförbundet Sörmland

Region Östergötland

Åland - Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

Ålands Landskapsregering

Egentliga Finland

Egentliga Finlands NTM-central

Nyland

Nylands NTM-central

Kymmenedalens Förbund

 

KARTA ÖVER SAMTLIGA GRÄNSKOMMITTEE'R

pdf Karta över gränskommitte'er