SKÄRGÅRDSSAMARBETETS VERKSAMHETSOMRÅDE 2016:

Stockholms län

Uppsala län

Region Östergötland

Åland - Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

Egentliga Finland

Nyland

NORDREGIOS KARTA ÖVER SKÄRGÅRDSSAMARBETET

KARTA ÖVER SAMTLIGA GRÄNSKOMMITTEE'R