Skärgårdssamarbetets huvudmän är Länsstyrelsen i Stockholms länlandstinget i Stockholms län, Länsstyrelsen i  Uppsala län, Region Östergötland, de åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands NTM-central samt Nylands förbund och Nylands NTM-(Närings-, trafik- och miljö)central.

 

Under år 2012 utarbetades nya stadgar, vilka godkändes på Rådsmötet 2013 (läs mer under Aktuellt och Protokoll).

 

STADGAR FÖR NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET

icon NSS_Stadgar 2013