Nordiska skärgårdssamarbetet är sedan år 2014 en av de Nordiska ministerrådets 12 gränskommitteer. Deras uppgift är bl.a. att utveckla och förenkla samarbetet mellan de nordiska länderna. Gränskommittén har ett brett samarbete i regionen och i Norden. Här hittar du länkar till de övriga Gränskommittéer i Norden. Här finner du även informationstjänster med flera.


 

GRÄNSREGIONER I NORDEN

ARKO en svensk-norsk samarbetsorganisation

Bottenviksbågen

Gränskommitte'n Värmland-østfold

Göteborg-Oslo samarbetet

Hedmark-Dalarna

Kvarkenrådet

Mittinordenkommitte'n

MittSkandia

NORA(Nordiska Atlantsamarbetet

Nordkalottrådet

Provinicia Bothniensis

Svinesundskommitte'n

Tornedalsrådet

Öresundskommitte'n


 

INFORMATIONSTJÄNSTER

Euro Info Centre

Grensetjänsten

Hallå Norden

Nordisk e-tax

Nordisk socialförsäkring


 

SAMARBETSPARTNERS UTÖVER MEDLEMSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 

Brahea centret Åbo universitet

Central Baltic Programe

Egentliga Finlands byar r.f

Finlands Öar r.f

Gränshinderforum

Nordic Innovation

Nordiska ministerrådet

Ny Nordisk mat

Gränshinderarbetet

Gränshinderdatabasen

Posintra Livskraftigt Näringsliv vid kusten

Pohjola Norden

Skärgårdshavets biosfärområde

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation

Hela Sverige skall leva


 

FORSKNING

 Forskningscenter på regionalområdet

Nordregio


 

KARTOR

Nordregios kartor och databas

 

BLOGGAR

 Svensk Byaservice Nyheter


  SERVICEPLANER OCH STRATEGIER

 

Mora serviceplan

Besöksnäringsstrategi för Östergötland

Gemensamt Utvecklingsprogram för Kust och Skärgård Östergötland och Norra Småland 20130: