Nordiska skärgårdssamarbetet arrangerar ett seminarium kring avfall och cirkulär ekonomi.

Tid: 14 mars 2018 kl.9.00-16.00

Plats:Forum Marinum,Slottsgatan 72 Åbo

Anmäl dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 7.3

Live stream:Avfall och cirkulär ekonomi

Återanvändningen och tillvaratagandet av näringsämnen och energi är en målsättning för hållbar utveckling. Fortfarande har speciellt glesbygds- och skärgårdarna långa transporter, ojämnt flöde av volymer och andra kostsamma utmaningar att lösa.
Seminariets syfte är att presentera vad cirkulär ekonomi kan innebära i praktiken genom modeller och lösningar. Medverkande är:

 MILJÖNSAMHET - När avfall blir affärsnytta. Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.

Towards Zero Carbon Bute. Reeni Kennedy-Boyle, General manager, Fyne Futures Ltd, Isle of Bute, Scotland.

Möjligheten att sortera avfall på din hemgård sänker märkbart andelen blandavfall.
-preliminära resultat från flerfacksförsöket i Borgå/Sibbo samt idéer på lösningar speciellt för glesbygden. FD,VD.Åsa Hedman,Sustecon

 Fiskerinäringens möjligheter för återvinning i Åbo skärgård.Jordbruksexpert Pentti Seuri, Qvidja Gård

Circular economy in the regional level: What, why and what it can mean in the archipelago”. Riikka Leskinen” Valonia, Circwaste.

”Skiter du i skärgården”? Lennart Andersson, Miljö-och energigruppen, Skärgårdarnas Riksförbund.

Här kommer de cirkulära affärsmodellerna. Är du redo? Patricia Wiklund, Managing director, Invenire market intelligence.

Framtidens utmaningar och möjligheter inom slambrunnars- och slutna tankars avfallshantering i Sydvästra Finland. Cati Huhta, Invånarservicechef, Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Lunch serveras på egen bekostnad.

VÄLKOMNA!                                                                                             

Tillgång till bredband och de tjänster som kan erbjudas är en nyckelfråga för skärgården och glesbygder. Nordiska skärgårdssamarbetet vill lyfta fram hur bredbandet har utvecklats, vilka tjänster kan man erbjuda i framtiden och hur skall användare av dessa tjänster nås? Målgruppen är sakkunniga, tjänstemän, beslutsfattare och övriga som är intresserade av bredbandets möjligheter. Seminariet är gratis och kommer även att sändas livestream.
 
RESULTATET FRÅN SEMINARIET HITTAR DU HÄR: Bredband
 
Du kan anmäla dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 9.11
Följ med livestream på förmiddagen:Bredband seminarium livestream förmiddag
 
PROGRAM:
 
09.30    Anmälan och kaffe
10.00   Välkomstord Lars Nyberg, Styrelseordförande (NSS), Stockholms länsstyrelse.
10.10 " Vessönet 6 år – snabba nätförbindelser i skärgården" Konsten att förverkliga ett                                 fibernätsprojekt utan sakkunskap, men med laganda och god vilja. Pamela                                             Westerlund,Vessönet ANL OSK:s sekreterare.
10.30 "LPOnet- ett lokalt fiberandelslag sedan 1931", Gustaf Forsberg,VD, LPOnet Oy Ab
             /Telefonandelslaget LPO.               
10.50  "Socioekonomiska nyttor med snabbt bredband i kommuner", Marco Forzati, Senior                          Scientist, RISE, Research Institutes of Sweden.
11.10 "Offentlig samordning och stödet till bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård".Claes             Palmgren, regional bredbandskoordinator, Stockholms länsstyrelse.
11.30-12.30 Nylands Förbund bjuder på lunch
 
12.30  "Det lokala engagemanget som avgjorde bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård"               Sune Fogelström, Ordförande, Skärgårdarnas Riksförbund
12.50 "När bredbandet kom till byn – Utveckling och användning av bredband i den åländska                    skärgården nu och i framtiden",Henri Korvela, Skärgårdsakademin, Åland.
13.10  "Digitala offentliga tjänster ? Några exempel från Åland" Magnus Sandberg, direktör, Ålands                 kommunförbund.
13.30 -13.45 Paus
13.45 "Andelslag som teleföretag",Yngve Källberg, Andelslaget Optowest.
14.05 Diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

Information om bredbandet i Finland:Bredbandets kapacitet i Finland

Information om bredband i Sverige:Bredband i Sverige

Aktuella artiklar:

Mobiltäckning i skärgården

 

I seminariet deltog över 30 personer och med en bred presentation från olika intressegrupper. Dessutom har  60 personer inloggat live stream under dagen. Flera konkreta frågor diskuterades livligt och snart presenteras de tema och de åtgärder som man önskar en förändring eller utvecklingsförslag. Du kan ladda ner samtliga presentationer och se videon från seminariet:Betesmarker i skärgården inspelad

Lista över resultat och åtgärdsförslag:pdf Resultat 191017

Uppgörandet av eld på annans mark väckte debatt. Markägare i Sverige är bekymmrade över utvecklingen.De upplever obehagliga situationer då man uppmanar besökare att inte elda på berghällar eller överhuvudtaget p.g.a fara för mark- och skogsbrand.Möjligheter till ersättning vid brand är obefintlig.

I Finland ingår inte uppgörandet av eld på annans mark i allemansrätten utan det kräver alltid ett tillstånd av markägaren.Detta preciseras i räddningslagen §6:Räddningslagen

Forststyrelsen som förvaltar Finlands nationalparker har följande anvisning:Att göra upp eld

Naturvårdsverket i Sverige ger allmänna råd gällande öppen eld:Elda i naturen

Tidtabell för presentationer i videon:

Välkomstord Lars Nyberg 12.19-19.00

Inger Pehrson 19.20-38.00  

Magdalena Ek 41.00-1.03

Trygve Löfroth 1.06-1.34

Rättsavdelningen/ Punktskatteenheten 1.35-2.00  

Anna-Karin Utbult-Almkvist 2.54-3.19  

Tage Eriksson (Annastina Sarlin) 3.21-3.27

Hanna Williamsson 3.29-3.56

Karin Strandfager 3.57-4.24

Diskussion och sammanfattning 4.24-4.54

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, moderator.

PROGRAM:

09.30 Anmälan och kaffe

10.00 Välkomstord, Lars Nyberg, NSS styrelseordförande, Stockholms länsstyrelse pdf lars nyberg 19.10.17

10.10 "Sambanden måste tydliggöras", Inger Pehrson,Samordnare, Landsbygdsnätverketpdf Inger Pehrson 19.10.17

10.30  "Naturbetesmarker i den Åboländska skärgården som komplement till jordbruket"                          Magdalena Ek, Hvits Gård, Nagu. pdf M.Ek 191017    

10.50 ”Vård av betesmarker på statens mark – erfarenheter från Åbo skärgård",
            Specialplanerare Trygve Löfroth, Forststyrelsenpdf T.Löfroth 19.10.17

11.10 "Energiskatter", Lena Hiort af Ornäs Leijon,Sektionschef på Rättsavdelningen                                    och sektionschef Malin Vikström,Punktskatteenhetenpdf Skatteverket 191017

11.30-12.30 Lunch

12.30 " Skärgårdsbondens hjärtliga envishet" Skärgårdsbonde,-Karin Utbult Almkvist,Sverigepdf Anna-Karin Utbult-Almkvist 19.10.17

12.50   "Betesgående djur- ett verktyg för ett hållbarare Åland", Ordförande Tage Eriksson,

            Ålands Producentförbundpdf Tage Eriksson 191017

13.10 "Skärgårdens ängs- och betesmarker i det svenska landsbygdsprogrammet", Hanna                           Williamsson, Handläggare på enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i                         Stockholms län pdf H.Williamsson 191017                

13.30    Bensträckare

13.40 "Skärgårdsstiftelsens arbete för ett levande odlingslandskap – möjligheter                                        och utmaningar" Karin Strandfager, Naturvårds- och miljöchef,Skärgårdsstiftelsen i                         Stockholms län pdf Karin Strandfager 19.10.17           

14.00 Kaffe och diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

     

                                                                       Finlandshuset, Stockholm.

Tillgång till bredband och de tjänster som kan erbjudas är en nyckelfråga för skärgården och glesbygder. Nordiska skärgårdssamarbetet vill lyfta fram hur bredbandet har utvecklats, vilka tjänster kan man erbjuda i framtiden och hur skall användare av dessa tjänster nås? Målgruppen är sakkunniga, tjänstemän, beslutsfattare och övriga som är intresserade av bredbandets möjligheter. Seminariet är gratis och kommer även att sändas livestream.

Du kan anmäla dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PROGRAM:

09.30 Anmälan och kaffe
10.00 Välkomstord Lars Nyberg, Styrelseordförande(NSS), Stockholms länsstyrelse
10.10 Pamela Westerlund, Vessönet
10.30 Gustaf Forsberg,VD, LPOnet Oy Ab/Telefonandelslaget LPO.
10.50  "Den samhällsekonomiska nyttan av bredband", Marco Forzati, Senior Scientist, RISE                      Research Institutes of Sweden
11.10 Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator, Stockholms länsstyrelse
11.30  TBC
11.30-12.30 Nylands Förbund bjuder på lunch

12.30 Sune Fogelström, Ordförande, Skärgårdarnas Riksförbund
12.50 Henri Korvela, Skärgårdsakademin, Åland
13.10 Yngve Källberg, Andelslaget Optowest
13.30 -13.45 Paus
13.45 Diskussion enligt tema
14.30 Sammanfattning av grupparbeten
15.00 Seminariets avslutning

Material  från seminariet

"Skärgårdens landsbygdspolitik " 17.5, Norrköping

 

I seminariet deltog ett 40 -tal personer. Här kan du ladda ner samtliga presentationer eller se videon från seminariet. Inom kort är även en sammanfattning av seminaret på vår hemsida.

Presentationer:


”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.pdf Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland

Christell Åström.Foto:Carl Hamilton.

 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet. Presenterades av landsbygdsdirektör Christel Benfalk, Länsstyrelsen i Uppsala län pdf Landsbygdskommitte'ens förslag

 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
Ålands Landskapsregering.pdf Landskapet Ålands skärgårdspolitik

Dan Backman.Foto:Carl Hamilton.


 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.pdf Branding och lokalt utvecklingsarbete

Ann-Sofie Backgren. Foto:Carl Hamilton.

"Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,pdf En politik för levande skärgårdar

Bengt Almkvist.Foto:Carl Hamilton.

 

Här kan du se videon från seminariet:

Landsbygdens skärgårdspolitik

Om du vill leta fram en föreläsare i videon,använd följande tidschema:

1. NSS styrelseordförande Lars Nyberg

2. Christell Åström, 06.00- 

3. Christel Benfalk,(ersatt Annika Andersson Ribbing) 0.41-

4. Dan Backman 1.00-

5. Ann-Sofi Backgren 1.20-

6. Bengt Almkvist 1.42-

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till

seminarium den 17 maj 2017 i Louis de Geers

kongress i Norrköping.

Aktuellt seminarium, för allmänheten, politiker, tjänstemän och sakkunniga:
 
Glesbygder och speciellt skärgårdsområden har en mängd utmaningar att uppmärksamma och att åtgärda, kommunikationer, demografi och hållbara näringar för att nämna några.
Skärgårdsområden har även ett flertal möjligheter, ett bra utgångsläge för skräddarsydda lösningar inom bl.a. miljöfrågor, turism och primärproduktion.
Skärgårdarna i Finland, Sverige och Åland är inte bara ur ett geografiskt perspektiv en sammanhängande helhet utan har likadana förutsättningar att utvecklas.
 
Nordiska skärgårdssamarbetet vill undersöka och visa på möjligheterna inom landsbygdspolitiken och genom detta seminarium ge en inblick i aktuella landsbygdsstrategier och frågor.

PROGRAM:

13.00 Välkomstord av Lars Nyberg, styrelseordförande, Nordiska
         Skärgårdssamarbetet.
13.10 ”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
           tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.

13.30 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
           Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet.
13.50   Diskussion
14.00-14.30  Paus
14.30 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
            Ålands Landskapsregering.
14.50 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
            Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.
15.10 "Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,
15.30 Frågor och diskussion
16.00 Seminariets avslutning

Välkomna!
Seminariet arrangeras i samarbetet med  

  Presentation av föreläsare:

 Christell Åström arbetar som konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. Hon är generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet som tillsatts av regeringen för perioden 1.5.2016-31.12.2020. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för landsbygdspolitiken. Åström har tidigare arbetat med landsbygdsutvecklingsfrågor på både regionalt och lokalt plan.

Annika Andersson Ribbing, politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med ansvar för bl a landsbygdsfrågor. Hon är 45 år och bor i skärgårdskommunen Värmdö där hon tidigare varit heltidsengagerad politiker i femton år.

Dan Backman arbetar som näringslivsutvecklare vid Ålands Landskapsregering. Bland annat har han varit sekreterare i Ålands skärgårdsnämnd i fem år, arbetar med implementeringen av Turismstrategin för Åland 2012–2022, är projektledare för landskapsregeringens resa med skolfartyget Michael Sars till Almedalen för femte året i rad, sitter med i Regelrådet, startade innovationstävlingen Skraknästet, mm. Har ett långt förflutet inom turistbranschen, projekt och marknadsföringsfrågor.

Ann-Sofi Backgren arbetar som specialsakkunnig inom landsbygdsutveckling och projekt för Svenska Folkskolans vänner. http://www.sfv.fi/sv/sfv/

Bengt Almkvist har ett långt förflutet som aktör för skärgårdar och dess intressen. På 1980-talet var han aktiv i bildandet av Skärgårdarnas Riksförbund och var under många år dess ordförande. År 2001 medverkade han även till bildandet av European small Islands Federation, ESIN. Även här ordförande till 2016".

  Länk till Louis De Geer

 

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenheter och driva skärgårds¬frågor av gemensamt intresse. Samarbetsparter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.