Varje år arrangeras det ett Skärgårdskvinnoseminarium och i år den 30.9-2.10

Deltagare är från svenskspråkiga områden i Estland, Södra Finland, Sverige och Åland. Intresset är stort och i år samlades ett 70-tal kvinnor i olika åldrar. I år inleddes programmet i Mariehamn och forstatte på Lappo i Ålands norra skärgård.

Skärgårdskvinnoseminariet var en succe', som det brukar vara, ett stort tack till Mia Hanström och alla andra superkvinnor som ansvarade för arrangemanget.Och alla deltagare som skapade ett mångsidigt, klokt och inspirerande innehåll. Olika workshops presenterade sina resultat och seminariet avrundades med en paneldiskussion kring "Kvinnor i skärgården - Makt, motstånd och möjligheter".Reflexioner var bl.a att "makt innebär att tjäna andra och inte att dominera" och att förstå vad som sker och är aktuellt och vad som är i framtiden. Häng med på nästa seminarium som kommer att arrangeras i Åboland.

Nordiska Skärgårdssamarbetet stöder med ett ekonomiskt bidrag för det årliga seminariet.

.

Gruppbild av årets deltagare framför ungdomslokalen på Lappo.

Foto: Maria Carling,2016.

Paneldiskussion med Merja Fredriksson, Marlene Öberg,

Camilla Gunell och Annastina Sarlin. Foto: Maria Carling, 2016

 

Framtidens skärgårdskolor

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till seminarium den 29 november 2016 i Helsingfors.

Eftersom seminariet i Stockholm i februari väckte ett så stort intresse arrangeras ett motsvarande i Finland med mer fokus på Finska och Åländska förhållanden. Anmälningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den15.11.Utrymmet är begränsat till 50 personer.

Det preliminära programmet:pdf Framtidens skärgårdskolor 29.11

Bra skolundervisning, lokal service och bostäder i rimliga kostnadslägen är nödvändiga förutsättningar för en levande skärgård. Men de är också stora utmaningar. Nordiska skärgårdssamarbetet avser att ta sig an dessa utmaningar i en serie seminarier.

Tillgång till bra skolundervisning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo och arbeta i skärgården, i sin tur nödvändigt för företagande, service och att vård av kulturlandskapet så det inte växer igen. Vår ambition i detta seminarium är att belysa skolfrågan brett: pedagogiska metoder och tekniska hjälpmedel, kompetenskrav och rekrytering av lärare, ekonomiskt bärkraftiga lösningar genom samverkan, men också barnens behov av kompisar och meningsfull fritid.

Seminariet riktar sig främst till lärare, skolförvaltningar och politiker och kommer att innehålla både föreläsningar och workshops för att utbyta erfarenheter och idéer.

 

Foto: Anna Fröberg.

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenhet och driva skärgårdsfrågorfrågor av gemensamt intresse. Samarbetets parter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och NMT-centralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.

 

 

 

FM i mathantverk och seminarium i Raseborg 11-13.10. 

Yrkeshögskolan NOVIA arrangerar ett seminarium kring mathantverk och närmat och i samband med detta arrangeras även FM i mathantverk.Nordiska skärgårdssamarbetet deltar i evenemanget "Öppna Finska mästerskap i mathantverk" genom att hålla en föreläsningsserie den 12.10;

 

Maria Malmlöf ( Sthlm länsstyrelse):"Platsens smaker - exempel på en terroiratlas för inspiration och marknadsföring av lokal mat."

Britt-Marie Stegs (VD Hälsingestintan):Back to basic - det mobila slakteriet en innovation för framtiden

 

Seminarieprogrammet innehåller en mängd intressanta tema från olika områden, programmet är här:

Seminarieprogram

Här kan du anmäla dig:

Anmälan

Nordiska skärgårdssamarbetet har genomfört en enkät kring närmat ( maj 2016). Nu fortsätter arbetet med att ta reda på om närmat och dess utveckling även kan förankras till NSS verksamhetsområde, ur ett geografiskt perspektiv. I seminariet deltar NSS med rubriken "Nordiska skärgårdssamarbetet" en geografisk plattform för gastronomi".

St Olav Waterway - Pilgrim på havet

Idag kom beskedet att projektansökan "Pilgrim på havet" har godkänts av Central Baltic Interreg programmet! Det här kommer att förena regionerna Gävle, Hudiksvall, Åland och Åboland. Ett kombinerat kultur- och naturturismhöjande projket. NSS gratulerar alla involverade! 

Här är en text av lead partner, Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande:  

Central Baltic Programme                                                          

Projekttid: 1.9 2016 till 30.11 2019

Parter:
Åbo Akademi, CLL (koordinator)
Yrkeshögskolan Novia
Pargas stad

Föreningen Franciskus på Kökar
Sottunga kommun

Föreningen Pilgrimstid i Sverige
Östhammars kommun
Söderhamns kommun

Associerade parter : Nordiska Skärgårdssamarbetet, Hudiksvalls kommun, Gävle kommun och Jomala församling.

Målsättningen med projektet ”Pilgrim på havet” är att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olavsled, från Åbo genom skärgården (också via ytterskärgården) och Åland till Hudiksvall, som skulle bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge. Denna nya led skulle bli den första pilgrimsleden som också kan dras över vatten, den skulle därför vara unik i världen. Ett av projektets huvudmål är att öka besökarnas antal under lågsäsong dvs. från april-juni och augusti-oktober.
I projektet kartläggs historia, arkeologi och maritima färdvägar längs hela rutten, noderna (minst 40) som väljs (med koppling till medeltiden eller St Olof) märks ut och utrustas vid behov.
Utgångspunkten är att lederna märks ut längs befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar) och till största delen redan befintlig service paketeras och anpassas för denna målgrupp. Nya rutter sjövägen för grupper planeras, bl.a. mellan Kökar och Sottunga (med storbåt). Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare från närområden och Europa.


Det kommer också att vara möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande, cyklande och det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå.
Längs hela leden kommer sk. informationscentra att finnas, ca 6-8 st, var besökare med användning av ny teknik får information om hela leden (på svenska och engelska + också på finska i Finland).
Under projektets gång ansöks våren 2017 om certifiering av rutten så att den kan bli en del av Culture Route of the European Council. Via kontakterna till från tidigare intresserade vandrare är det möjligt att marknadsföra denna nya led effektivt. För att förvalta och upprätthålla lederna efter projektet skapas föreningar i de olika regionerna (eller ev. en gemensam), som blir en del av den nordiska takorganisationen.
www.nordicpilgrim.n.nu
http://www.culture-routes.net/routes/the-route-of-saint-olav-ways
Samtidigt planeras andra St Olav -rutter (med annan finansiering) genom Finland från Åbo österut. Slutmålet är att binda samman leder så att man ingen kan vandra från Novgorod till Nidaros (Trondheim) som för nästan 1000 år sedan.


Bakgrund
Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för jämnt 1000 år sedan dvs. år 1015, avled 29 juli 1030.
Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olof den helige, bl.a. Nagu kyrka och Jomala kyrka. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olofs grav i Nidarosdomen i Trondheim.
Under 1980-talet ökade intresset för pilgrimsvandringar igen kraftigt i Europa och fortsätter att öka. Compostela i Spanien är det kändaste exemplet med hundratusentals vandrare. Årligen ökar antalet vandrare i Norden längs befintliga pilgrimsleder med ca 20 %.
Alla vandrare har inte religiösa motiv, de flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.
Insatserna kring lederna har fortsatt bl.a. i form av det norsk-svenska pilgrimsprojektet S:t Olav genom EU:s regionala utvecklingsfond. I Sverige och Norge finns i dag 5000 km pilgrimsleder.
I mitten av juni 2016 besluts om ansökan godkänns inom Central Baltic Programme (deadline 1.4 2016).

Kontaktperson:
Projektkoordinator Nina Söderlund
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn +358 50 527 8180, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I samband med Nordiska skärgårdssamarbetets rådsmöte 12 maj i Landstingshuset i Stockholm arrangerades seminariet "Service i skärgården". 

                                                                         

Tillgängligheten och utbudet av både offentlig och kommersiell service i skärgårdsområden ( och glesbygdsområden) är dagens ödesfråga. Även om nya former av tjänster, främst elektroniska, ökar möjligheterna, skapar det krav på fungerande infrastruktur ( bredband) men naturligtvis även fungerande kommunikationer.

Under serminariet lyftes upp skärgårdsbornas vardag och dels ur myndighetens synvinkel hur finanisiering av stöd för tjänster kan se ut  och hur dessa paraplyorganisationer ser ut idag.

Ta del av seminariets sammanfattning här: pdf Sammanfattning av service semin12.5.2016

Presentationerna kan du ladda ner här:

pdf Service semi 12.5.2016 "Få vardagen att fungera" Michaela Haga,Distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län, Gruppledare Centerpartiet i Österåkers kommun, Kommunstyrelsen

pdf Service i skärgården S.F"Glesbygdsservice i en avreglerad värld", Sune Fogelström,ordförandde, Skärgårdarnas Riksförbund


pdf Service i skärgården 12.5. E"Stöd till kommersiell service i alla delar av landet"
, Eva Sörell, Näringsdepartementet, enheten för hållbar landsbygdsutveckling,

pdf Service i skärgården J.W"Brändö näringslivsprojekt" John Wrede, Kommundirektör, Brändö,Åland

 "Using GIS to measure service accessibility-examples from the Nordic",Ryan Weber, research fellow, Nordregios presentation, länk:Ryan Weber presentation

Intressant information som berör temat:

Skärgårdskartor, intressant fakta i grafisk format (Länsstyrelsen i Stockholm):Skärgårdsfakta

Utredning angående service på glesbygden (Regeringskansliet, Sverige):Service i glesbygd

Resultatet av pilotkommuners utveckling av service (Tillväxtverket):Pilotkommuner för serviceutveckling

Eva Sörell, Näringsdepartementet