Seminariet inspirerade deltagare som representerade olika myndigheter, pedagoger och sakkunniga. 

Innehållet kommer att sammanställas i en rapport som strax går att ladda ner från vår hemsida. Avsikten är även att delge kunskap och erfarnheter om småskolornas betydelse och framgång för beslutsfattare, tjänstemän och politiker. 

Fler undersökningar visar att mindre skolor i själva verket visar ett bättre inlärningsresultat och elevprestationer (prof. em. Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning). Även mindre skolors sociala hållbarhet är en viktigt aspekt. 

Många skolor i glesbygden är under fallrepet även om skolornas betydelse är central då det gäller att upprätthålla en balanserad demografi, service på orten och antalet skattebetalare i bygden.

En kort sammanfattning av seminariet:pdf Sammanfattning 29.11.16

Här kan du ladda ner presentationer:

Gun Oker-Blom, Direktör, Finlands Utbildningsstyrelse:pdf Utbildningssystemet Finland

Andreas Wiklund, Överinspektör, Ålands landskapsregering:pdf Ålands utbildningssystem

Kaj Törnroos, bildningschef, Kumlinge kommun:pdf De åländska skärgårdsskolorna

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare:pdf Att förstå det stora i det lilla

Karl Jan Solstad, Prof.Emeritus, Nordlandsforskning:pdf Små skolors betydelse i glesbygden

Brita Willström, rekor, Utö skola, Finland:pdf Skolverksamheten ute i havsbandet

Lena Möllersten, rekto, Värmdö kommun:pdf Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö

Krister Henriksson, Grännäs skola:pdf Skärgårdsskolan som försvann

Lyssna på  förmiddagens presentationer via länken:

Framtidens skärgårdsskolor 29.11 stream

Välj föreläsare enligt inspelningens tid:

Lars Nyberg : 00.52-6.06

Gun Oker-Blom: 7.00-24.00

Andreas Wiklund: 00.24- 00.43

Kaj Törnroos: 00.42-1.00

Gunilla Karlberg-Granlund: 1.25- .43

Karl Jan Solstad: 1.44- 2.05

Frågor och diskussion: 2.05- 2.36

Lyssna på eftermiddagens presentationer via länken:

Framtiden skärgårdsskolor 29.11 em

Brita Willström: 7.58- 28.00

Lena Möllersten: 28.40- 52.00

Frågor: 52.00 55.55

Peter Nord: 0.56- 1.18

Niklas Läckström: 1.19- 1.38

Krister Henriksson: 1.38- 1.52

Frågor och diskussion: 1.52-

 

Saaristoseminaari 02

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

Saaristoseminaari 07

Gunilla Karlberg-Granlund. Foto Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 12 Kopia 1024x682

Andreas Wiklund och Lena Möllersten. Foto: Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 19

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

LM Kopia 1024x576

Lena Möllersten lever som hon lär, här direktkontakt med elever i Värmdö. Foto:A.Sarlin, 2016.

 

BW Kopia 1024x511

Brita Willström har undervisat över 40 år i skolan på Utö, Finland. Foto:A.Sarlin,2016.

Nordiska skärgårdssamarbetet inviterade två föreläsare från Sverige till Närmatseminariet 12.10

Läs mer om evenmanget här under rubriken "Aktuellt". 

På Novias hemsidor finns samtliga presentationer: Närmat seminariet- lista över alla presentationer

Britt-Marie Stegs (VD Hälsingestintan):Back to basic - det mobila slakteriet en innovation för framtiden

Hälsingestintan grundades 1999 av Britt-Marie Stegs som en reaktion på dålig segmentering av svenskt nötkött. Som konsument var det nästan omöjligt att få veta vart ditt kött kom ifrån och vilken kvalitet du kunde förvänta dig. Hälsingestintan har ändrat på detta. Med fokus på konsumenternas efterfrågan och god djuromsorg tillsammans med full transparens i hela produktionskedjan har vi utvecklat konceptet #etisktkött. 2014 lanserade Hälsingestintan Europas första mobila slakteri för fullvuxna nötkreatur. En stressfri slakt, helt utan slakttransporter ökar djurvälfärden dramatiskt.

2015 implementerades den digitala spårbarheten som ger konsumenterna möjlighet att spåra varje enskild köttdetalj ända ner till gården där det producerats samt ger möjligheten till ett digitalt besök på hos den aktuella bonden.

Vårt arbete med att producera högkvalitativt, säkert och hållbart nötkött är en ständigt pågående resa som i vår mening bara har börjat.

Hälsingestintan #etisktkött är idag marknadsledande på svenskt premiumkött.

Britt-Marie Stegs presentation:pdf Närmatseminariet/presentationer

Ett kunskapsunderlag som redogör för de natur- och kulturgeografiska förutsättningarna för vad man odlat och hur råvarorna har beretts och tillagats.

Maria Malmlöf, Stockholms länsstyrelse: pdf Närmat /presentation MM

Framtidens skärgårdskolor

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till seminarium den 29 november 2016 i Helsingfors.

Eftersom seminariet i Stockholm i februari väckte ett så stort intresse arrangeras ett motsvarande i Finland med mer fokus på Finska och Åländska förhållanden. Anmälningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den15.11.Utrymmet är begränsat till 50 personer.

Det uppdaterade programmet:pdf Framtidens skärgårdsskolor/ uppdaterad 27.10.

Bra skolundervisning, lokal service och bostäder i rimliga kostnadslägen är nödvändiga förutsättningar för en levande skärgård. Men de är också stora utmaningar. Nordiska skärgårdssamarbetet avser att ta sig an dessa utmaningar i en serie seminarier.

Tillgång till bra skolundervisning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo och arbeta i skärgården, i sin tur nödvändigt för företagande, service och att vård av kulturlandskapet så det inte växer igen. Vår ambition i detta seminarium är att belysa skolfrågan brett: pedagogiska metoder och tekniska hjälpmedel, kompetenskrav och rekrytering av lärare, ekonomiskt bärkraftiga lösningar genom samverkan, men också barnens behov av kompisar och meningsfull fritid.

Seminariet riktar sig främst till lärare, skolförvaltningar och politiker och kommer att innehålla både föreläsningar och workshops för att utbyta erfarenheter och idéer.

Seminaret streamas direkt, förmiddagsprogrammet ser du via länken:lLive stream Framtidens skärgårdsskolor /Förmiddag

Eftermiddag (kl.12.45- 15.00):Live stream Framtidens skärgårdsskolor eftermiddag

Foto: Anna Fröberg.

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenhet och driva skärgårdsfrågorfrågor av gemensamt intresse. Samarbetets parter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och NMT-centralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.

FM i mathantverk och seminarium i Raseborg nästa vecka 11-13.10.

Yrkeshögskolan NOVIA arrangerar ett seminarium kring mathantverk och närmat och i samband med detta arrangeras även FM i mathantverk.Nordiska skärgårdssamarbetet deltar i evenemanget "Öppna Finska mästerskap i mathantverk" genom att hålla en föreläsningsserie den 12.10;

Maria Malmlöf ( Sthlm länsstyrelse):"Platsens smaker - exempel på en terroiratlas för inspiration och marknadsföring av lokal mat." 

Maria Malmlöf : Ett kunskapsunderlag som redogör för de natur- och kulturgeografiska förutsättningarna för vad man odlat och hur råvarorna har beretts och tillagats.

 

Britt-Marie Stegs (VD Hälsingestintan):Back to basic - det mobila slakteriet en innovation för framtiden

Hälsingestintan grundades 1999 av Britt-Marie Stegs som en reaktion på dålig segmentering av svenskt nötkött. Som konsument var det nästan omöjligt att få veta vart ditt kött kom ifrån och vilken kvalitet du kunde förvänta dig. Hälsingestintan har ändrat på detta. Med fokus på konsumenternas efterfrågan och god djuromsorg tillsammans med full transparens i hela produktionskedjan har vi utvecklat konceptet #etisktkött. 2014 lanserade Hälsingestintan Europas första mobila slakteri för fullvuxna nötkreatur. En stressfri slakt, helt utan slakttransporter ökar djurvälfärden dramatiskt.

2015 implementerades den digitala spårbarheten som ger konsumenterna möjlighet att spåra varje enskild köttdetalj ända ner till gården där det producerats samt ger möjligheten till ett digitalt besök på hos den aktuella bonden.

Vårt arbete med att producera högkvalitativt, säkert och hållbart nötkött är en ständigt pågående resa som i vår mening bara har börjat.

Hälsingestintan #etisktkött är idag marknadsledande på svenskt premiumkött.

Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan

Seminarieprogrammet innehåller en mängd intressanta tema från olika områden, programmet är här:

Seminarieprogrammet

Central Baltic Interreg finansierar under denna programperiod utveckling av små gästhamnar.

Nordiska skärgårdssamarbetet är involverad som koordinator för att samla ihop gästhamnsföretagare och partners för ett nytt  projekt.Under mötet i Åbo 3.10 presenterade Ålands Utvecklings Ab sin vision om ett gemensamt gästhamnsprojekt " Smart Marinas". Detta projekt skulle knyta ihop våra skärgårdar och befrämja gästhamnsföretagares förutsättningar. Gruppen arbetar nu intensivt för att bereda en projektansökan till början av nästa år. Ålands Utvecklings Ab är s.k. Lead Partner och handhar om ansökningen och administrationen av det kommande projektet. Sammarbetspartner i detta projekt förutom Nordiska Skärgårdssamarbetet är Skärgårdsrådet Östergötland(SE) och Företagsam skärgård(ÅL).

Målgruppen är mindre gästhamnar och med fokus på att höja kvalite'n på service och med fokus på miljövänliga och energisnåla lösningar.

Central Baltic Interreg ansökningar lämnas in i januari 2017 och besked om projektets beviljande sker under försommaren. Det 3-åriga projektet kan påbörjas tidigast om ett år.