Vill du veta vad som händer i de olika regionerna?

 Egentliga Finland

Egentliga Finlands Förbund  Nyhetsbrev

Egentliga Finlands NTM-central Nytt från regionen

Landskapets tillstånd Våren 2016

Nyland

Nylands förbund Nyhetsbrev

Nylands NTM-central Pressmeddelanden

Genom den här länken kan du beställa nyhetsbrevet från Uppsala län:

Uppsala

Juni 2016 pdf Nytt från Uppsala

De övriga hittar du genom att klicka direkt till nyhetsbreven:

Region Östergötland:

Mars 2016 pdf Nytt från Östergötland
April 2016 pdf april nytt östergötland

April 2016 nr 2 pdf info april

Juni 2016 pdf Nytt från Östergötland 5.2016

Juni 2016 nr 6 pdf Info östergötland juni 6 2016

 

Stockholmsregionen:

Stockhom regionalutvecklingsplan

Stockholms läns landsting

pdf Aktuellt från regionen

 

Stockholms länsstyrelse

Länsstyrelsens skärgårdsarbete

Stockholms skärgårdsstiftelse:

Stockholms skärgårdsstiftelses infobrev

Åland

Brändö Info

Föglöbladet

Kumlinge Nytt

Kökar Info

Sottunga aktuellt

Vårdö info

 Nytt från Central Baltic Interreg Programmet

Presentationer från mötet 16.6 i Sverige, avsikten var att få ett ökat svenskt deltagande i CB projekt, 

presentationer kan laddas ner här:16.6 Presentationer