Nordiska skärgårdssamarbetet  är i år värd för Nordiska ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna.

 


Onsdag 5.9 kl.13.00- 16.30, Alandica Kultur och kongress, Mariehamn
Välkomstord, Nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.

Presentation historisk tillbakablick i skärgården NSS styrelseordförande Christian Pleijel

Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. direktör Kjell Nilsson, Nordregio.

14.00- 14.15 Kaffe
Kontraktinnehåll och rapportering till NMR. koordinator Nasibe Baysal, NMR.

Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsprojekt ”Hemma i skärgården” och jämförande av regelverk inom markanvändning och bygglagen. Arkitekt Aaro Söderlund.
Paus

”Case Destination Kvarken: Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet

Torsdag 6.9 kl. 8.30- 13.45 Alandica Kultur och kongress
”Ålandsexemplets många gränser", Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut
”Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.

9.45-10.00 Paus
NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.

TBC. Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatia

Frågor och diskussion
12.00-13.00 Lunch
Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.
Avslutning