Nordiska skärgårdssamarbetet  var i år värd för Nordiska ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna.Du kan bekanta dig med presentationerna här:

 


Onsdag 5.9 kl.13.00- 16.30, Park hotell, Mariehamn
Välkomstord, Nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.


Presentation historisk tillbakablick i skärgården., Styrelseordförande Christian Pleijel, Nordiska skärgårdssamarbetet

Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. direktör Kjell Nilsson, Nordregio.


Kontraktinnehåll och rapportering till NMR. koordinator Nasibe Baysal, NMR.

Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsprojekt ”Hemma i skärgården” och jämförande av regelverk inom markanvändning och bygglagen. Arkitekt Aaro Söderlund.


”Case Destination Kvarken: Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”, projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet


”Ålandsexemplets många gränser", Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut

”Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.


NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.

“Insularity vs. Islandness - an emerging topic of island policy”, Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatia

 

Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.