Material  från seminariet

"Skärgårdens landsbygdspolitik " 17.5, Norrköping

 

I seminariet deltog ett 40 -tal personer. Här kan du ladda ner samtliga presentationer eller se videon från seminariet. Inom kort är även en sammanfattning av seminaret på vår hemsida.

Presentationer:


”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.pdf Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland

Christell Åström.Foto:Carl Hamilton.

 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet. Presenterades av landsbygdsdirektör Christel Benfalk, Länsstyrelsen i Uppsala län pdf Landsbygdskommitte'ens förslag

 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
Ålands Landskapsregering.pdf Landskapet Ålands skärgårdspolitik

Dan Backman.Foto:Carl Hamilton.


 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.pdf Branding och lokalt utvecklingsarbete

Ann-Sofie Backgren. Foto:Carl Hamilton.

"Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,pdf En politik för levande skärgårdar

Bengt Almkvist.Foto:Carl Hamilton.

 

Här kan du se videon från seminariet:

Landsbygdens skärgårdspolitik

Om du vill leta fram en föreläsare i videon,använd följande tidschema:

1. NSS styrelseordförande Lars Nyberg

2. Christell Åström, 06.00- 

3. Christel Benfalk,(ersatt Annika Andersson Ribbing) 0.41-

4. Dan Backman 1.00-

5. Ann-Sofi Backgren 1.20-

6. Bengt Almkvist 1.42-

Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till

seminarium den 17 maj 2017 i Louis de Geers

kongress i Norrköping.

Aktuellt seminarium, för allmänheten, politiker, tjänstemän och sakkunniga:
 
Glesbygder och speciellt skärgårdsområden har en mängd utmaningar att uppmärksamma och att åtgärda, kommunikationer, demografi och hållbara näringar för att nämna några.
Skärgårdsområden har även ett flertal möjligheter, ett bra utgångsläge för skräddarsydda lösningar inom bl.a. miljöfrågor, turism och primärproduktion.
Skärgårdarna i Finland, Sverige och Åland är inte bara ur ett geografiskt perspektiv en sammanhängande helhet utan har likadana förutsättningar att utvecklas.
 
Nordiska skärgårdssamarbetet vill undersöka och visa på möjligheterna inom landsbygdspolitiken och genom detta seminarium ge en inblick i aktuella landsbygdsstrategier och frågor.

PROGRAM:

13.00 Välkomstord av Lars Nyberg, styrelseordförande, Nordiska
         Skärgårdssamarbetet.
13.10 ”Skärgårdens landsbygdspolitik i Finland”, Christell Åström, konsultativ
           tjänsteman, Jord- och Skogsbruksministeriet.

13.30 "Landsbygdskommitténs förslag - för en sammanhållen landsbygdspolitik",
           Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet.
13.50   Diskussion
14.00-14.30  Paus
14.30 ” Landskapets Ålands skärgårdpolitik”, Dan Backman, Näringslivsutvecklare,
            Ålands Landskapsregering.
14.50 ” Storytelling- branding och lokalt utvecklingsarbete”, Ann-Sofi Backgren
            Specialsakkunnig, Svenska Folkskolans vänner.
15.10 "Skärgårdspolitik - en politik för levande skärgårdar”. Bengt Almkvist,
15.30 Frågor och diskussion
16.00 Seminariets avslutning

Välkomna!
Seminariet arrangeras i samarbetet med  

  Presentation av föreläsare:

 Christell Åström arbetar som konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. Hon är generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet som tillsatts av regeringen för perioden 1.5.2016-31.12.2020. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för landsbygdspolitiken. Åström har tidigare arbetat med landsbygdsutvecklingsfrågor på både regionalt och lokalt plan.

Annika Andersson Ribbing, politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med ansvar för bl a landsbygdsfrågor. Hon är 45 år och bor i skärgårdskommunen Värmdö där hon tidigare varit heltidsengagerad politiker i femton år.

Dan Backman arbetar som näringslivsutvecklare vid Ålands Landskapsregering. Bland annat har han varit sekreterare i Ålands skärgårdsnämnd i fem år, arbetar med implementeringen av Turismstrategin för Åland 2012–2022, är projektledare för landskapsregeringens resa med skolfartyget Michael Sars till Almedalen för femte året i rad, sitter med i Regelrådet, startade innovationstävlingen Skraknästet, mm. Har ett långt förflutet inom turistbranschen, projekt och marknadsföringsfrågor.

Ann-Sofi Backgren arbetar som specialsakkunnig inom landsbygdsutveckling och projekt för Svenska Folkskolans vänner. http://www.sfv.fi/sv/sfv/

Bengt Almkvist har ett långt förflutet som aktör för skärgårdar och dess intressen. På 1980-talet var han aktiv i bildandet av Skärgårdarnas Riksförbund och var under många år dess ordförande. År 2001 medverkade han även till bildandet av European small Islands Federation, ESIN. Även här ordförande till 2016".

  Länk till Louis De Geer

 

Nordiska skärgårdssamarbetet syftar till att utbyta erfarenheter och driva skärgårds¬frågor av gemensamt intresse. Samarbetsparter är i Finland Egentliga Finlands förbund, Nylands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland och Nyland, Ålands skärgårdskommuner, samt i Sverige länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen, samt Region Östergötland.