Seminariet inspirerade deltagare som representerade olika myndigheter, pedagoger och sakkunniga. 

Innehållet kommer att sammanställas i en rapport som strax går att ladda ner från vår hemsida. Avsikten är även att delge kunskap och erfarnheter om småskolornas betydelse och framgång för beslutsfattare, tjänstemän och politiker. 

Fler undersökningar visar att mindre skolor i själva verket visar ett bättre inlärningsresultat och elevprestationer (prof. em. Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning). Även mindre skolors sociala hållbarhet är en viktigt aspekt. 

Många skolor i glesbygden är under fallrepet även om skolornas betydelse är central då det gäller att upprätthålla en balanserad demografi, service på orten och antalet skattebetalare i bygden.

En kort sammanfattning av seminariet:pdf Sammanfattning 29.11.16

Här kan du ladda ner presentationer:

Gun Oker-Blom, Direktör, Finlands Utbildningsstyrelse:pdf Utbildningssystemet Finland

Andreas Wiklund, Överinspektör, Ålands landskapsregering:pdf Ålands utbildningssystem

Kaj Törnroos, bildningschef, Kumlinge kommun:pdf De åländska skärgårdsskolorna

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare:pdf Att förstå det stora i det lilla

Karl Jan Solstad, Prof.Emeritus, Nordlandsforskning:pdf Små skolors betydelse i glesbygden

Brita Willström, rekor, Utö skola, Finland:pdf Skolverksamheten ute i havsbandet

Lena Möllersten, rekto, Värmdö kommun:pdf Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö

Krister Henriksson, Grännäs skola:pdf Skärgårdsskolan som försvann

Lyssna på  förmiddagens presentationer via länken:

Framtidens skärgårdsskolor 29.11 stream

Välj föreläsare enligt inspelningens tid:

Lars Nyberg : 00.52-6.06

Gun Oker-Blom: 7.00-24.00

Andreas Wiklund: 00.24- 00.43

Kaj Törnroos: 00.42-1.00

Gunilla Karlberg-Granlund: 1.25- .43

Karl Jan Solstad: 1.44- 2.05

Frågor och diskussion: 2.05- 2.36

Lyssna på eftermiddagens presentationer via länken:

Framtiden skärgårdsskolor 29.11 em

Brita Willström: 7.58- 28.00

Lena Möllersten: 28.40- 52.00

Frågor: 52.00 55.55

Peter Nord: 0.56- 1.18

Niklas Läckström: 1.19- 1.38

Krister Henriksson: 1.38- 1.52

Frågor och diskussion: 1.52-

 

Saaristoseminaari 02

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

Saaristoseminaari 07

Gunilla Karlberg-Granlund. Foto Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 12 Kopia 1024x682

Andreas Wiklund och Lena Möllersten. Foto: Anni Levonen, 2016.

Saaristoseminaari 19

Foto:Anni Levonen, 2016.

 

LM Kopia 1024x576

Lena Möllersten lever som hon lär, här direktkontakt med elever i Värmdö. Foto:A.Sarlin, 2016.

 

BW Kopia 1024x511

Brita Willström har undervisat över 40 år i skolan på Utö, Finland. Foto:A.Sarlin,2016.