Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland. I år firar Nordiska skärgårdsamarbetet sitt 40-års jubileum!

Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av  Nordiska ministerådet sedan år 1978.

Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen. Rådets ordförande för år 2018 landskapsdirektör Kari Häkämies från Egentliga Finlands Förbund. Rådet sammanträdde i år den 19 april i Åbo. 

Styrelsen sammanträder ca 7 gånger i året, varav några är fysiska möten.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga gränsöverskridande idee'r, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg sammanhang.

Sedan år 2013 är Nordiska skärgårdssamarbetet igen en av de 12 gränskommittee'r i Norden.Deras uppgift är att minska eller avlägsna gränshinder. Målsättningen är ett gränslöst och ett öppnare Norden.

 

Nordiska skärgårdssamarbetet är i år värd för Nordiska ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna.

 

Onsdag 5.9 kl.13.00- 16.30, Alandica Kultur och kongress, Mariehamn
Välkomstord, Nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.

Presentation historisk tillbakablick i skärgården NSS styrelseordförande Christian Pleijel

Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. direktör Kjell Nilsson, Nordregio.

14.00- 14.15 Kaffe
Kontraktinnehåll och rapportering till NMR. koordinator Nasibe Baysal, NMR.

Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsprojekt ”Hemma i skärgården” och jämförande av regelverk inom markanvändning och bygglagen. Arkitekt Aaro Söderlund.
Paus

”Case Destination Kvarken: Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet

Torsdag 6.9 kl. 8.30- 13.45 Alandica Kultur och kongress
”Ålandsexemplets många gränser", Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut
”Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.

9.45-10.00 Paus
NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.

TBC. Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatia

Frågor och diskussion
12.00-13.00 Lunch
Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.
Avslutning

Välkommen och ta del av resultatet av NSS bostadsprojekt.
Studerande vid Aalto universitet har skapat bostadsmodeller för skärgårdsförhållanden. Genom 27 posters och ett antal miniatyrmodeller kan du bekanta dig med de olika lösningar för nya bostäder och bostadsområden. Genom grupparbeten har studerande även format framtidsvisioner om logistik, inflyttning och trender på Iniö.
Pro Iniö håller öppet för utställningen 9-15.7 kl. 11-15.00
Invigningen är på söndag 8.7 kl. 12.30.
Adress: Allaktivitetshuset Snäckan Degernäs 298