Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland. I år firar Nordiska skärgårdsamarbetet sitt 40-års jubileum!

Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av  Nordiska ministerådet sedan år 1978.

Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen. Rådets ordförande för år 2018 landskapsdirektör Kari Häkämies från Egentliga Finlands Förbund. Rådet sammanträdde i år den 19 april i Åbo. 

Styrelsen sammanträder ca 7 gånger i året, varav några är fysiska möten.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga gränsöverskridande idee'r, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg sammanhang.

Sedan år 2013 är Nordiska skärgårdssamarbetet igen en av de 12 gränskommittee'r i Norden.Deras uppgift är att minska eller avlägsna gränshinder. Målsättningen är ett gränslöst och ett öppnare Norden.

 

VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN?
Skärgårdarna i Sverige, Åland och Finland har utmaningar med den allt åldrande befolkningen och ett minskat antal kvinnor. Nordiska skärgårdssamarbetet har initierat en undersökning för att ta reda på migrationsrörelser i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdskommuner.
Avsikten med projektet är att identifiera vilka faktorer, som på ett avgörande sätt har inverkat på boendevillkor och flyttningsrörelser i skärgårdarna. Slutsatserna kan nyttjas av kommuner och andra aktörer för praktiska åtgärder, utvecklingsinsatser och strategisk planering för en livskraftig och hållbar boendemiljö i skärgårdarna. Ingen sådan omfattande, jämförande undersökning har genomförts tidigare.

 

 VÄLKOMMEN OCH TA DEL AV RESULTATEN OCH MÖJLIGHETEN ATT DELA DINA SYNPUNKTER:


24.4. kl.9.00-14.00. PARGAS, Pensionatet, Gruvvägen 2
26.4 kl.9.00-14.00. STOCKHOLM. Stockholms läns landsting, Hantverkaregatan 45, Skärgårdssalen
27.4.kl-9.00-14.00. MARIEHAMN, Ålands landskapsregering, Strandgatan 37, Marhällan

Medverkande är PD Pia Liljeroth, Yrkeshögskolan Novia, forskare Dan Sundblom, Åbo Akademi samt Annastina Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbetet.
Samtliga evenemang kan följas med i direktsändning, länken kommer att finnas på vår hemsida och Facebook. 

Direktsändning Pargas:Pargas 24.4

Direktsändning Stockholm:Stockholm 26.4

Direktsändning Mariehamn:Mariehamn ÅLR

Här är presentationen om de preliminära resultaten:pdf MIgrationsresultat

 

Läs mer om verksamheten under "Aktuellt"

Styrelsemötet i Nagu 19-20 juni.Främre raden: Per-Stefan Nyholm, Carl Hamilton,Annastina Sarlin, Mikaela Ahlman. Bakre raden från vänster: Sami Heinonen, Kari Ranta-Aho, Christel Benfalk och Lars Nyberg.

Rådsmötet hölls den 17 maj i Norrköping:

Från vänster. Ulrika Geber, Per-Stefan Nyholm, Tarja Rinne, Matts Lindman, Urban Ryadal, Sami Heinonen,Jan Olov Sundström, Maria Konsin-Palva, Göran Gunnarsson, Göran Enander, Christel Benfalk, Anna Jacobson, Carl Hamilton, Annastina Sarlin, Sven Ivars, Kari Ranta-Aho, Lars Nyberg, Dan Backman (inte rådsmedlem).