Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland. I år firar Nordiska skärgårdsamarbetet sitt 40-års jubileum!

Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av  Nordiska ministerådet sedan år 1978.

Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen. Rådets ordförande för år 2018 landskapsdirektör Kari Häkämies från Egentliga Finlands Förbund. Rådet sammanträdde i år den 19 april i Åbo. 

Styrelsen sammanträder ca 7 gånger i året, varav några är fysiska möten.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga gränsöverskridande idee'r, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg sammanhang.

Sedan år 2013 är Nordiska skärgårdssamarbetet igen en av de 12 gränskommittee'r i Norden.Deras uppgift är att minska eller avlägsna gränshinder. Målsättningen är ett gränslöst och ett öppnare Norden.

 NSS

NSS firar 40års jubileum. Samarbetschef Annastina Sarlin och styrelseordförande Christian Pleijel. Foto: Christina Larsson.2018.

 

NSS har nu avslutat projektet och undersökningen "Migrationsrörelser i skärgården". Det var ett samarbete med yrkeshögskolan NOVIA och Finlands migrationsinstitut. Avsikten var att ta reda på vilka faktorer som avgör för att kunna bo i skärgården och vad har inverkat då man valt att flytta bort. Materialet delges åt kommuner och andra intresserade. Idag  3.12 , hölls presstillfälle vid Finlands migrationsinstitut, Åbo.

Rapporten kan du ladda ner här:pdf Skärgårdsmigration

Artikel i Huvudstadsbladet:Artikel om NSS projekt migrationsrörelser

Yle Radio Åboland:Radio Åbolands artikel om rapporten

Radio Ålands artikel:Radio Åland artikel

 

Nordiska skärgårdssamarbetet var i år värd för Nordiska ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna. Program och presentationer kan laddas ner, se program:

 

Onsdag 5.9 kl.13.00- 16.30, Park hotell, Mariehamn
Välkomstord, Nordiska skärgårdssamarbetet


                                       Nordiska ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.A.Geertsen.Foto:A.Sarlin

 

 

 

 

 

 

 


                                          Presentation historisk tillbakablick i skärgården., Styrelseordförande                                                    Christian Pleijel, Nordiska skärgårdssamarbetet pdf C.Pleijel 5.9.2018

 

 

 

 

 

 

 


Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. Direktör  Kjell Nilsson,  Nordregio.pdf K.Nillsson 5.6.18

 

 Kontraktinnehåll och rapportering till NMR. koordinator Nasibe Baysal, NMR.pdf N.Baysal 5.9.18


Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsprojekt ”Hemma i skärgården” och jämförande av regelverk inom markanvändning och bygglagen. Arkitekt Aaro Söderlund.


                                                                 Destination Kvarken: Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”, projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådetpdf M.Sjöstrlm 5.9.18  pdf M.Lindström 6.9.18


Torsdag 6.9 kl. 8.30- 13.45 Alandica Kultur och kongress, Strandgatan 33
”Ålandsexemplets många gränser", Susann Simolin, Ålands Fredsinstitutpdf Ålands fredsinstitut


                                                              ”Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.pdf C.Gunell 6.918


NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.pdf D.Sundblom 6.9.18


“Insularity vs. Islandness - an emerging topic of island policy”, Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatiapdf N.Starc 6.9.18

 

Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.pdf E.M-H 6.9.18


A. Geertsen

 Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat. Foto:©Aaro Söderlund 2018
 
 
Kjell Nilsson, Nordregio.Foto:©Aaro Söderlund 2018 
 
 Foto:©Aaro Söderlund 2018
 
Välkommen och ta del av resultatet av NSS bostadsprojekt.
Studerande vid Aalto universitet har skapat bostadsmodeller för skärgårdsförhållanden. Genom 27 posters och ett antal miniatyrmodeller kan du bekanta dig med de olika lösningar för nya bostäder och bostadsområden. Genom grupparbeten har studerande även format framtidsvisioner om logistik, inflyttning och trender på Iniö.
Pro Iniö håller öppet för utställningen 9-15.7 kl. 11-15.00
Invigningen är på söndag 8.7 kl. 12.30.
Adress: Allaktivitetshuset Snäckan Degernäs 298