Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Åland.

Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av  Nordiska ministerådet sedan år 1978.

Samarbetets  historia  kan du läsa om i följande dokument:

NSS 30 år_i Tidskriften Skärgård 2008  och i Tre skärgårdar_broschyr 2008.

Skärgårdssamarbetets högsta beslutande organ är Samarbetsrådet, vars beslut verkställs av samarbetsstyrelsen och samarbetschefen. Rådets ordförande för år 2017 är regionråd Göran Gunnarsson från Region Östergötland.

Styrelsen sammanträder ca 7 gånger i året, varav några är fysiska möten.

Läs mer om verksamheten under "Aktuellt"

Styrelsemötet i Nagu 19-20 juni.Främre raden: Per-Stefan Nyholm, Carl Hamilton,Annastina Sarlin, Mikaela Ahlman. Bakre raden från vänster: Sami Heinonen, Kari Ranta-Aho, Christel Benfalk och Lars Nyberg.

Rådsmötet hölls den 17 maj i Norrköping:

Från vänster. Ulrika Geber, Per-Stefan Nyholm, Tarja Rinne, Matts Lindman, Urban Ryadal, Sami Heinonen,Jan Olov Sundström, Maria Konsin-Palva, Göran Gunnarsson, Göran Enander, Christel Benfalk, Anna Jacobson, Carl Hamilton, Annastina Sarlin, Sven Ivars, Kari Ranta-Aho, Lars Nyberg, Dan Backman (inte rådsmedlem).

Styrelsen sammanträdde i samband med seminariet Framtidens skärgårdsskolor, 29.11. i Helsingfors:

Saaristoseminaari 27

Från vänster: Maria Konsin-Palva, Christian Pleijel,Christel Benfalk, Carl Hamilton,Annastina Sarlin, Sami Heinonen,Kari Ranta-Aho, Per-Stefan Nyholm,Lars Nyberg. Foto:Anni Levonen, 2016.

Här är rådsmötet samlad i Stockholm 12 maj 2016 och värd var landstingsråd Gustav Hemming, ordförande i rådet.

 

 

 Från vänster:Per-Stefan Nyholm,Kari Häkämies, Matts Lindman,Christian Pleijel,Kennet Lundström, Lars Nyberg, Gustav Hemming, Anna Waxin,Göran Gunnarsson, Tommy Björkskog, Carl Hamilton,Sami Heinonen.Främre raden: Tarja Rinne, Maria Konsin-Palva,Madelene Ahlgren-Fagerström,Annastina Sarlin,Christel Benfalk, Urban Ryadal, Kari Ranta-Aho och John Wrede.

Verksamheten går ut på att befrämja och förverkliga  gränsöverskridande idee'r, projekt, finansiering och utveckling. Skärgårdssamarbetet har medverkat till  nya nätverk och projektplanering inom skärgårdens Interreg sammanhang.

Sedan år 2013 är Nordiska skärgårdssamarbetet igen en av de 12 gränskommittee'r i Norden.Deras uppgift är att minska eller avlägsna gränshinder. Målsättningen är ett gränslöst och ett öppnare Norden.