Saaristoyhteistyö kattaa maantieteellisesti Tuhkolman,Itä-Götanmaan ja Uppsalan läänin saaristo-osat, Ahvenanmaan saaristokunnat sekä Varsinais-Suomen ja  Uudenmaan saaristoalueet.

Saaristoyhteistyön tehtävänä on toimia kolmen saaristoalueen yleisenä yhteydenpito- ja yhteistyöelimenä,lähtökohtaisesti viranomaistaholla. Pohjoismaiden ministerineuvosto on osarahoittanut Saaristoyhteistyötä vuodesta 1978.

Saaristoyhteistyön korkein päättävä elin on yhteistyöneuvosto jonka päätöksiä toimeenpanevat yhteistyöhallitus ja yhteistyöjohtaja. Yhteistyöneuvoston puheenjohtaja on Göran Gunnarsson, Region Östergötland.

7.5.2015. Osa yhteistyöneuvoston jäsenistä, kokous Uudenmaan liiton tiloissa.

Toiminnan keskeinen muoto on ollut rajan ylittävien hankkeiden ja tapahtumien ideointi, rahoitus ja toteuttaminen. Saaristoyhteistyö on toiminut keskeisenä suunnittelijana ja yhteyksien luojana saaristojen Interreg yhteistyössä. 

Vuodesta 2013 Pohjoismainen Saaristoyhteistyö on jälleen osa Pohjoismaiden rajayhteistyötahoista-niitä on 12 eri rajalueilla.Näiden tehtävänä on rajaesteiden poistaminen tai vähentäminen. Tavoitteena on rajaton ja entistä avoimempi Pohjola.

Hallituskokous Helsingissä 11.3.2016

 

Vasemmalta:Carl Hamilton,Mikaela Ahlman, Christel Benfalk, Matts Lindman, Lars Nyberg (pj), Sami Heinonen,Kari Ranta-Aho,Per-Stefan Nyholm, Maria Konsin-Palva, Christian Pleijel (kuvasta puuttuu Anna Waxin).

Hallituskokous 12 toukokuuta 2016, Tukholma:

Vasemmalta: Maria Konsin-Palva, Carl Hamilton, Per-Stefan Nyholm,Christel Benfalk, Christian Pleijel, Lars Nyberg (pj),Annastina Sarlin, Matts Lindman, Sami Heinonen ja Kari Ranta-Aho (kuvasta puuttuu Anna Waxin).