Saaristoyhteistyö kattaa maantieteellisesti Tuhkolman,Itä-Götanmaan, Södermanland ja Uppsalan läänin saaristo-osat, Ahvenanmaa sekä Varsinais-Suomen ja  Uudenmaan saaristoalueet.

Saaristoyhteistyön tehtävänä on toimia kolmen saaristoalueen yleisenä yhteydenpito- ja yhteistyöelimenä,lähtökohtaisesti viranomaistaholla. Pohjoismaiden ministerineuvosto on osarahoittanut Saaristoyhteistyötä vuodesta 1978.Vietämme siis 40 vuoden juhlavuotta!

Saaristoyhteistyön korkein päättävä elin on yhteistyöneuvosto jonka päätöksiä toimeenpanevat yhteistyöhallitus ja yhteistyöjohtaja. Yhteistyöneuvoston puheenjohtaja v 2018 on maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto.Yhteistyöneuvoso kokoontuu tänä vuonna 19 huhtikuuta Turussa.

MIKSI SAARISTOON MUUTETAAN JA MIKÄ VAIKUTTAA MUUTTOLIIKKEESEEN?
Ruotsin, Ahvenanmaan ja Suomen saaristoalueiden haasteina ovat ikääntyvä väestö ja vähentynyt naisten määrä. Pohjoismainen saaristoyhteistyö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää muuttoliikettä Tukholman, Ahvenanmaan ja Turunmaan saaristokunnissa.
Hankeen tarkoitus on selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ratkaisevasti saaristojen elinolosuhteisiin ja muuttoliikkeeseen. Kunnat ja muut tahot voivat hyödyntää tutkimustuloksia saaristojen elinvoimaisuutta ja kestävää asuinympäristöä edistävissä toimenpiteissä, kehittämishankkeissa ja strategisessa suunnittelussa. Vastaavanlaista kattavaa ja vertailevaa tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin.
Tutkimusta varten on laadittu kyselylomake yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Novian, Suomen siirtolaisinstituutin, Åbo Akademin ja Tukholman läänin kansankäräjien kanssa. Kyselylomake lähetetään saaristossa asuville tai sieltä poismuuttaneille 20–65-vuotiaille henkilöille.

Tutkimukseen kutsuttavia lähestytään postitse, mutta itse kyselyyn vastataan sähköisesti: Kyselylomake

7.5.2015. Osa yhteistyöneuvoston jäsenistä, kokous Uudenmaan liiton tiloissa.

Toiminnan keskeinen muoto on ollut rajan ylittävien hankkeiden ja tapahtumien ideointi, rahoitus ja toteuttaminen. Saaristoyhteistyö on toiminut keskeisenä suunnittelijana ja yhteyksien luojana saaristojen Interreg yhteistyössä. 

Vuodesta 2013 Pohjoismainen Saaristoyhteistyö on jälleen osa Pohjoismaiden rajayhteistyötahoista-niitä on 12 eri rajalueilla.Näiden tehtävänä on rajaesteiden poistaminen tai vähentäminen. Tavoitteena on rajaton ja entistä avoimempi Pohjola.